negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.




Könyvajánló
rudas_cover_small (5K)
Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás
Vásárolja meg a Fókuszonline-tól: kosar (1K)
toth_cover_small (3K)
Tóth István György: Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltozástól az uniós csatlakozásig.
Vásárolja meg a Fókuszonline-tól: kosar (1K)

Adatfelvételi Osztály

A TÁRKI Zrt. Adatfelvételi Osztálya országos kérdezőbiztosi hálózatot működtet, amellyel rendszeresen vizsgáljuk a lakosság, a háztartások, önkormányzatok és a vállalatok körülményeit, döntéseit, fogyasztói magatartását.

Az Adatfelvételi Osztály munkatársai:

az adatfelvételi osztályt felügyeliSzivós Péter(1) 309-7676
árajánlatok, szerződések:Honfi Dóra(1) 309-7696
adatfelvételi kutató:Szeitl Blanka(1) 309-7679
adatfelvételi asszisztens:Hudácskó Szilvia(1) 309-7679
adatfelvételi munkatárs:Himesi Zsuzsa(1) 309-7674

Szolgáltatásaink:

 • lakossági vizsgálatok
 • rendszeres Omnibusz kutatás a felnőtt magyar lakosság országos mintáján (2017-es ütemezés letölthető itt)
 • vállalati felmérések
 • önkormányzati és intézményi felmérések
 • speciális célcsoportok felmérése

Módszereink:

 • személyes kérdőíves vizsgálatok
 • számítógéppel támogatott személyes kérdőíves vizsgálatok (CAPI)
 • telefonos felmérések számítógépes call centeren keresztül
 • interneten (web, e-mail) keresztüli felmérések látogatói vagy panel mintán
 • postai önkitöltős vizsgálatok
 • fókuszcsoportos interjúk
 • in-hall tesztek
 • szakértői mélyinterjúk
 • „panel” típusú (azaz évek óta rendszeresen ismétlődő) kutatások szervezése, lebonyolítása
 • a kapott adatok alapján összefoglaló elemzések, tanulmányok, ppt készítése