negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai valamint egészségügyi kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. A TÁRKI társadalomtudományi adatbankot, archívumot is működtet.
részletek...TÁRKI Egészség Tudásközpont

Az Egészség Tudásközpont küldetése


A Központ hiteles információt, rendszerezett tudományos bizonyítékokat szolgáltat az egészségügyi és az egészséggel kapcsolatos más szektorok döntéshozóinak. A tényekre alapozott, informált döntéshozatal támogatásával elősegíti a közösségi és a magán erőforrásoknak a lakosság egészségének javítása érdekében történő gazdaságosabb felhasználását. A magyar lakosság egészségi állapotának, szükségleteinek, az egészségügyi rendszer működésének, kapacitásainak elemzésével, és a legjobb nemzetközi tapasztalatok bemutatásával segíti a magyar egészségügyi rendszer átalakítását, az egészségipar valamint kapcsolódó szakterületek fejlődését.

Tevékenységek

A TÁRKI Egészség Tudásközpont
 • a döntéshozók kérdéseire válaszokat, a felvetett problémákra megoldási javaslatokat dolgoz ki, felkérésre elemzéseket, stratégiai terveket, jelentéseket készít, intézkedések, programok hatását értékeli, tanácsadást folytat;
 • az igényelt szolgáltatásokhoz releváns indikátorrendszert fejleszt, információt gyűjt, feldolgozza, és adattárként hozzáférhetővé teszi;
 • jövőbeli döntéshozói igények kielégítéséhez kutatásokat, felméréseket tervez, végez, előrejelzéseket, modelleket készít;
 • döntéshozatal előkészítéséhez kulcsszereplők, érintettek részvételével szakmai, társadalmi vitát szervez és bonyolít le, képzéseket tart.

Kiemelt tevékenységi területek

 • Az egészséginformáció hatékony kommunikációja: Egészséginformáció gyűjtése, elemzése, összefoglalása a döntéshozók számára alkalmas formába történő kommunikációja
 • Egészségfelmérések módszertana: Nemzetközi ajánlásoknak megfelelő, kérdezésen és vizsgálaton alapuló egészségfelmérések tervezése, megvalósítása, az elemzések jelentésben történő összefoglalása
 • Egészségegyenlőtlenség kutatása: Szükségletfelmérések, szükségletre vetített kapacitásbecslés
 • Az egészséget meghatározó társadalmi tényezők kutatása: Munkahelyi egészség, stressz felmérése, komplex modellezés-előrejelzés

Lehetséges megrendelők, támogatók

 • Kormány
 • Önkormányzatok
 • Egészségbiztosító(k)
 • Fejlesztési ügynökségek
 • EU, WHO
 • Nemzetközi szakmai szervezetek
 • Egészségügyi szektor gazdasági szereplői
 • Civil szervezetek, lakosság

Hírek, újdonságok

2007.06.01.

VI. Egészséginformációs Fórum

Május 23-24-én került sor a VI. Egészséginformációs Fórumra a KSH Keleti Károly termében.
A Fórumot a TÁRKI - Egészség Tudásközpont (TET) és a Központi Statisztikai Hivatal rendezte az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. A VI. Egészséginformációs Fórum témája az idén az egészséginformáció szerepe az egészségügyi rendszert érintő reformfolyamatokban.
right_arrow (1K) tovább
2006.07.05.

Egészségügyi Reform Elektronikus Felmérés

A most induló egészségügyi reform, mely elsősorban lakosság egészségi állapotának javítását valamint az egészségügyi rendszer működési és finanszírozási problémáinak megoldását tűzte ki célul, csak úgy lehet igazán sikeres, ha tervezői és végrehajtói megismerik az egészségügy szereplőinek elvárásait és véleményét.
A TÁRKI Egészség Tudásközpont egy gyors elektronikus úton végzett felméréssel kíván hozzájárulni az egészségügyi reformról folyó szakmai-társadalmi vitához. A felmérés célja, hogy a szakemberek körében feltérképezze az egészségügyi reform aktuális kérdéseivel kapcsolatos elvárásokat, véleményeket, és ezek összefoglalóját a döntéshozók elé tárja - még a reform tervezésének lezárása előtt.
right_arrow (1K) részletek