negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


OTKA sorszám A kutatás címe Kutatásvezető Kutatás időpontja Szakzsűri
F 004664Adalékok a magyar migrációs politikai stratégia kialakításáhozTóth Pál Péter1996-1998Szociológia
F 017924Ellátásból kikerültek – önkormányzati programok Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébenCsoba Judit1995-1999Szociológia
F 017968Fiatalok rizikómagatartásának vizsgálata a társas támogatás tükrébenPikó Bettina1996-1996Szociológia
F 018284Szakképzés, konfliktusok és helyi megoldásokLannert Judit1999-1999Szociológia
F 019081Helyi szociális szolgáltatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébenFábián Gergely1996-1998Szociológia
F 020534A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésbenPethesné Dávid Beáta1997-1997Szociológia
F 020686A kereseti egyenlőtlenségek alakulása Magyarországon, 1972-1995Ábrahám Árpád1996-1999Közgazdaságtan
F 023689Az alternatív medicina igénybevételének és az egészségügyben betöltött szerepének vizsgálata szociológiai módszerekkelBuda László1998-1998Szociológia
F 024063Moldvai csángó közösségek életstratégiái, 1999-2001Farkas Tibor1999-2001Szociológia
F 025070Nővérkutatás – A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata, nővér mintaPikó Bettina1998-1998Szociológia
F 025070Nővérkutatás – A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata, tanuló mintaPikó Bettina1998-1998Szociológia
F 029839A természetgyógyászat szerepe az egészségügy, az egészségmagatartás és az egészségfelfogás átalakulási folyamataibanBuda László1999-1999Szociológia
F 030686Az ötvenhatos elítéltek kapcsolatrendszereKőrösi Zsuzsanna2000-2002Szociológia
T 000316Háztartások jövedelmi viszonyainak és életkörülményeinek longitudinális vizsgálata I. hullámTóth István György1992-1992Szociológia
T 000316Háztartások jövedelmi viszonyainak és életkörülményeinek longitudinális vizsgálata III. hullámTóth István György1994-1994Szociológia
T 000316Háztartások jövedelmi viszonyainak és életkörülményeinek longitudinális vizsgálata II. hullámTóth István György1993-1993Szociológia
T 002138ISSP 1992. Társadalmi egyenlőtlenségek II.Róbert Péter, Huszár Tibor1992-1992Szociológia
T 002141A létbiztonságra ható folyamatok összefüggése a szociális munkával. Az egyedi és közösségi szociális munka szükségessége, lehetőségei és hatékonysága a mai magyar helyzetben.Ferge Sándorné1991-1991Szociológia
T 002261Az egészséges és kóros személyiség alakulásaKulcsár Zsuzsanna1991-1994Pszichológia
T 002504Iparvállalatok versenyképességének longitudinális panelvizsgálata európai összehasonlításban II. hullámBalázs János1993-1993Szociológia
T 002504Iparvállalatok versenyképességének longitudinális panelvizsgálata európai összehasonlításban I. hullámBalázs János1992-1992Szociológia
T 002504Iparvállalatok versenyképességének longitudinális panelvizsgálata európai összehasonlításban III. hullámBalázs János1994-1994Szociológia
T 002517Társadalmi tudattartalmak kulturális és anyagi meghatározottságaRóbert Péter1991-1995Szociológia
T 003139Igazságosság – VéradásZávecz Tibor1991-1994Szociológia
T 003139Igazságosság felfogások Keleten és Nyugaton, nemzetközi összehasonlító kutatásNeményi Mária1991-1994Szociológia
T 004600Részmunkaidős mezőgazdaság, vegyes jövedelmű falusi háztartásokGyenei Márta1991-1994Szociológia
T 004795Látens és manifeszt előítéletek, politikai stigmatizáció, autonómia és fundamentalizmusVárnai Gábor1991-1994Szociológia
T 004816Az otthonkép emléke az Erdélyből Magyarországra települt magyarok tudatábanSzakáts Mária1992-1995Szociológia
T 006859Antiszemita előítéletek egyetemi és főiskolai hallgatók között a mai MagyarországonKovács András1993-1994Szociológia
T 013875Nemzeti identitás – ISSP 1995 (magyar)Csepeli György, Örkény Antal, Róbert Péter1995-1995Szociológia
T 013875Nemzeti identitás – ISSP 1995 (nemzetközi)Csepeli György, Örkény Antal1994-1996Szociológia
T 017884Az igazságosság-felfogás változásai, 1991-1996 (ISJP, összetett magyar adatok)Neményi Mária1991-1996Szociológia
T 017884Az igazságosság-felfogás változásai, 1996 (ISJP, magyar adatok)Neményi Mária1996-1996Szociológia
T 017884Az igazságosság-felfogás változásai, 1996 (nemzetközi adatok, ISJP)Neményi Mária, Örkény Antal1996-1996Szociológia
T 018120Fiatalok és szüleik előítéletessége két magyarországi városbanErős Ferenc1997-1997Pszichológia
T 018241Középiskolások alkohol- és drogfogyasztása – ESPAD 1995Elekes Zsuzsanna, Paksi Borbála1995-1995Szociológia
T 018241Középiskolások droghasználata és alkoholfogyasztása II., ESPAD99 magyar adatokElekes Zsuzsanna, Paksi Borbála1999-1999Szociológia
T 018269Magyar Háztartás Panel Kutatás V. hullámaTóth István György1996-1996Szociológia
T 018269Magyar Háztartás Panel Kutatás VI. hullámaTóth István György1997-1997Szociológia
T 018269Magyar Háztartás Panel Kutatás IV. hullámaTóth István György1995-1995Szociológia
T 018342A rendszerváltás hatása a középrétegek szociális összetételére, politikai értékpreferenciáira és életviteléreUtasi Ágnes1998-1998Szociológia
T 018428Tizenévesek nemzet- és politikaképe 1996Szabó Ildikó1996-1996Szociológia
T 018433Vélemények, attitűdök államról, politikáról, társadalmi különbségekről nemzetközi összehasonlításbanRóbert Péter1991-1994Szociológia
T 018433ISSP 1997. Munka II.Sági Matild, Róbert Péter1997-1997Szociológia
T 018535Szabadságnyerés és biztonságvesztés, 1997 (MHP VI. hullám)Ferge Zsuzsa1997-1997Szociológia
T 018535Szabadságnyerés és biztonságvesztés, 1996 (MHP V. hullám)Ferge Zsuzsa1996-1996Szociológia
T 020529A cigányság társadalmi helyzete Magyarországon (továbbtanuló roma fiatalok)Kertesi Gábor1996-1996Szociológia
T 021276A mezőgazdasági birtokszerkezet összetétele 1988 és 1996 közöttOros Iván1997-1997Szociológia
T 022303Az iskolabezárások és a pedagógus munkanélküliség, 1998Liskó Ilona1998-1998Szociológia
T 022334Társadalmi-gazdasági változások hatása a családok értékrendjére és gyermekvállalási magatartására 3.Pongrácz Tiborné1998-1998Demográfia
T 022334Társadalmi-gazdasági változások hatása a családok értékrendjére és gyermekvállalási magatartására 2.Pongrácz Tiborné1998-1998Demográfia
T 022334Társadalmi-gazdasági változások hatása a családok értékrendjére és gyermekvállalási magatartására 1.Pongrácz Tiborné1998-1998Demográfia
T 022676Budapesti heroinhasználók szociológiai jellemzőiRácz József1997-2000Szociológia
T 025584Társadalmi szolidaritás és altruizmus – ISSP 2001, Social NetworkUtasi Ágnes2001-2001Szociológia
T 025644Konzervatív értékek értékek és indentitások a jobboldalon, 2000Enyedi Zsolt2000-2000Politológia
T 026042Szociális és demográfiai változások Szeged lakótelepein, 2000Petres Tibor2000-2000Demográfia
T 026067Mennyire biztos a biztonsági háló? A szociálpolitika társadalmi hatásossága és hatékonysága, 2000Ferge Sándorné2000-2000Szociológia
T 026154A régiók Magyarországa – a magyarországi régiók gazdasági meghatározottságaMolnár László1996-2000Közgazdaságtan
T 026421Az élelmiszer és napi cikk kiskereskedelem tendenciái Magyarországon, 2000Bauer András2000-2000Közgazdaságtan
T 029994ISSP 1999. Társadalmi egyenlőtlenségek III.Róbert Péter1999-1999Szociológia
T 030306A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás alakulásának változó feltételei között, 2000Erős Ferenc2000-2000Pszichológia
T 030580Magyarországi vállalatok árképzés és adózási magatartása 2001.Tóth István János2001-2001Szociológia
T 032195Etnikai-nemzeti többség-kisebbségi viszonyok a Kárpát-medencébenCsepeli György2000-2000Szociológia
T 032870Értékpreferenciák és a demográfiai magatartás összefüggése, családpolitikai befolyásolhatóságaPongrácz Tiborné2000-2000Demográfia
T 034554Etnikai és politikai attitűdök longitudinális vizsgálataFábián Zoltán2002-2002Szociológia
T 038055A nemzeti identitás tudáskészlete a nemzetközi összehasonlítás tükrében és időbeli változása (ISSP modul 2003)Örkény Antal2002-2005Szociológia