negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


TÁRKI Adatbank – Társadalmi Nemek Adattára – Kutatói regiszter

Kereshető kutatói regiszterünkben azon kutatók, oktatók szűkebb kutatási témáját és elérhetőségét tartalmazó listáját adjuk közre, akik itthon vagy külföldön magyar vonatkozású, gender-szempontú kutatásokat végeznek. Ezen információk összegyűjtésének egyik célja, hogy a gender, a nemek egyenlősége téma iránt érdeklődő szakmai és nem szakmai közönség számára rendszerezze, kik, milyen kérdéseivel foglalkoznak ezen igencsak széles témakörnek. Másik célunk, hogy lehetőséget teremtsünk az egyes kutatási területek képviselői közötti információcserére, illetve együttműködésre is.

A TÁRKI Társadalmi Nemek Adattára (korábbi nevén TÁRKI Női Adattár) kutatói regisztere 2000 júniusa óta működik. 2001-ben a Magyarországi Női Alapítvány (MONA) és a TÁRKI Társadalmi Nemek Adattára közös projektjén belül az adatok kereshető formában való elérhetősége is megvalósult. A listát, amelyen jelenleg mintegy 180 kutató, oktató szerepel, legutóbb 2010 őszén frissítettük.

Továbbra is várjuk az alábbi címen azok jelentkezését, akik genderkutatónak vallják magukat, de egyelőre nem szerepelnek regiszterünkben.

Címünk:

TÁRKI Társadalmi Nemek Adattára

H-1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Tel.: 309-7676, Fax: 309-7666

E-mail: tarki@tarki.hu

Keresendő szó vagy kifejezés:

 

A keresőprogram használatáról

A keresés eredményeként megkapjuk:

  • a kutató nevét;
  • a kutatási területét és témáit;
  • a kutatóintézet nevét;
  • a telefon, fax, e-mail elérhetőséget;

Milyen ez a keresőprogram?

  • nem tesz különbséget a kisbetűs és a nagybetűs írásmód között;
  • 40 karakter hosszúságig több egymás mellett álló szó keresésére is alkalmas (pl. „irodalom”, „Szeged”), viszont nem egymás mellett elhelyezkedő kifejezésekre már nem kereshetünk vele;
  • a keresőprogram nem ismeri a logikai paramétereket (AND / OR / NOT);
  • kiválóan alkalmas szótő keresésére (pl. „femini”, megtalálja a „feminista” és „feminizmus” szavakat is), melynek segítségével nagyobb találati arányt érhetünk el.

Észrevételeit, megjegyzéseit a következő címre várjuk: tarki@tarki.hu


A Kutató regiszter 2001-es frissítése a MONA és a TÁRKI Társadalmi Nemek Adattára „Infocenter” elnevezésű projektjének keretében valósult meg, az Open Society Network Women’s Program és a Soros Alapítvány támogatásával. A regiszter frissítését 2005-ben az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2011-ben pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium finanszírozta.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 1999-2011