negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Schadt Mária

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar
7624 Pécs Rókus u. 2.

A kutatás neve és címe: Magyar nők a változó társadalomban 1948-1953

A kutatás témakörei: „nőpolitika” az ötvenes években, MNDSZ: fedőszervezettől az egyetlen nőmozgalomig, az új nőideál: női funkcionáriusok, traktoroslányok, bányásznők, háziasszonyok, kettős elnyomás helyett kettős teherviselés

A kutatást vezető intézmény: PTE BTK Történelem Doktori Program

A kutatást vezető személy neve: Schadt Mária

A vizsgálat időpontja: 1995-1998

A vizsgált időszak: 1948-53

A kutatás módszere: tartalomelemzés, történeti forráselemzés

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során? Nem

A vizsgálatból született publikáció:

1. „A feltörekvő dolgozó nő” Magyar nők a változó társadalomban 1948-1953 Pd.D. dolgozat 1999. 235 oldal

2. Családpolitika az ötvenes években a és a propaganda tükrében „Források és történetírás” konferencia anyaga Miskolc 1999.

3. A diktatúrák nőideáljai Történelem Doktori Program JPTE Pécs 2000.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz