negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Pikó Bettina

Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Csoport
6722 Szeged, Szentháromság u. 5

A kutatás címe: A nővéri hivatás magatartástudományi vizsgálata

A kutatás témakörei (5 db kulcsszó): nővéri hivatás, foglalkozási stresszterheltség, társadalmi presztízs, munkával való elégedettség, társadalmi helyzet megítélése

A kutatást vezető intézmény(ek): Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Csoport

A kutatást vezető személy(ek) neve: Pikó Bettina

A kutatásban résztvevő(k) neve: Piczil Márta

A vizsgálat időpontja: 1998

A vizsgált időszak: 1998-99

A kutatás módszere: Kérdőíves felvétel: önkitöltős kérdőív (420 db), mélyinterjúk,
személyes megkeresés (51 fő)

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során? Igen: numerikus

A vizsgálatból született tanulmányok, publikációk:

1. Pikó B. (1999). Work-related stress among nurses: a challenge for health care institutions. The Journal of The Royal Society for the Promotion of Health 119(3): 156-162. [0.212]

2. Pikó B., Piczil M. (2000). „És rajtunk ki segít...?” – Kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nővéri hivatásról. Esély (megjelenés alatt).

3. Pikó B.(2000). A rizikópercepció vizsgálata nővérek körében, különös tekintettel a dohányzásra. Medicus Universalis (megjelenés alatt).

4. Pikó B.(1999). Munkahelyi stressz a nővérek körében: Kik a legveszélyeztetettebbek? Szenvedélybetegségek 7(4): 272-281.

5. Pikó B. (1999). Körkép a Csongrád megyei nővérek helyzetéről és hivatásuk szakmai presztízsének megítéléséről. Egészségügyi Gazdasági Szemle 37(1): 79-89.

6. Pikó B., Piczil M. (1998). Az elégedettség és elégedetlenség szociológiai vizsgálata a nővéri hivatásban. Lege Artis Medicinae 8: 728-734.

7. Piko B. (1999). Health psychology of social status. European Health Psychology Society, 13th Conference, Florance, Italy, 1-3 October, p. 4.

8. Piko, B. (1999). Occupational stress among nurses in Hungary. The 20th International Conference of the Stress and Anxiety Reserach Society, July 12-14, Cracow, Poland, p. 116.

9. Pikó B. (1999). A rizikófaktor jelentősége az egészségmegőrzésben. NETT VIII. Kongresszusa, Sopron, 1999. ápr. 22-24. 118.o.

10. Pikó B. (1999). Társadalmi helyzet szubjektív megítélésének jelentősége a népegészségügyben. NETT VIII. Kongresszusa, Sopron, 1999. ápr. 22-24. 148.o.

11. Piczil M., Pikó B. (1999). A nővéri hivatás társadalmi kérdéseinek finomszemcsés elemzése. NETT VIII. Kongresszusa, Sopron, 1999. ápr. 22-24. 54-55.o.

12. Pikó B. (1998). Egyenlőtlenségek és egészség: középiskolások rizikómagatartásának társadalmi meghatározottsága. NETT VII. Kongresszusa, Pécs, 1998. ápr. 23-25. 67.o.

13. Piczil M., Pikó B. (1998). Stresszterhelés, munkakörülmények és a szakma presztizsének megítélése növérek körében. NETT VII. Kongresszusa, Pécs, 1998. ápr. 23-25. 66.o.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz