negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Lukács Gabriella

Duke University
Department of Cultural Anthropology Ph.D. Program

A kutatás címe: Crafting the Self, Constructing the Nation – Gendered discourse on identity in the Japanese trendy drama – Ph.D. dolgozat

A kutatás témakörei: mass media (television), gender, sexuality, transnationality, identity
(Populáris kultúra, televízió, gender, szexualitás, transznacionalitás és identitás)

A kutatást vezető intézmény(ek): 1995-97: University of Tokyo, Department of Cultural Anthropology
1998: Duke University, Department of Cultural Anthropology

A kutatást vezető személy(ek) neve: Anne Allison, Katherine Ewing

A vizsgálat időpontja: 2000-2002

A vizsgált időszak:1985-2000

A kutatás módszere:tartalomelemzés, mélyinterjúk, résztvevő megfigyelés

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során? Nem

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz