negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Koncz Katalin

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE)
Women’s Studies Központ
1093 Budapest
Fővám tér 8.

A kutatás neve és címe: Nők a munkaerő-piacon. Nők a politikai hatalomban – CEDAW jelentés

A kutatás témakörei: Nők helyzete, női foglalkoztatás, nők iskolázottsága, feminizmus, munkaerőpiac

A kutatást vezető intézmény(ek): Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság

A kutatást vezető személy(ek) neve: Zöldyné Szita Erzsébet

A kutatásban résztvevő(k) neve: Koncz Katalin

A vizsgálat időpontja: 1994-1995

A vizsgált időszak: 1980-1995

A kutatás módszere: nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során? nem

A vizsgálatból született tanulmányok, publikációk:

1. Koncz Katalin: Nők a politikai hatalomban. Készült a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága számára a CEDAW jelentéshez. Budapest, 2000. január. 50 l. In: Magyarország IV. és V. kormányzati jelentése az ENSZ számára a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000. március. 23-31., 35. l. (magyarul és angolul) (Kézirat)

2. Koncz Katalin: Nők a munkaerő-piacon a rendszerváltást követo időszakban az európai uniós törekvések fényében. Készült a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága számára a CEDAW jelentéshez. Budapest, 2000. január. 46 l. In: Magyarország IV. és V. kormányzati jelentése az ENSZ számára a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000. március. 41-43. l. (magyarul és angolul) (Kézirat)

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz