negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Koncz Katalin

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE)
Munkatudományi Tanszék
1093 Budapest
Fővám tér 8.

A kutatás neve és címe: Nők foglalkoztatottsága Magyarországon, problémák és feszültségek

A kutatás témakörei: női foglalkoztatás, feszültségek a női foglalkoztatásban, társadalmi munkamegosztás, munkaerőpiac, háztartás, rugalmas foglalkoztatási formák, munkaerőpiac

A kutatást vezető intézmény(ek): Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Munkagazdaságtan Tanszék

A kutatást vezető személy(ek) neve: Koncz Katalin

A kutatásban résztvevő(k) neve: -

A vizsgálat időpontja: 1981-1987

A vizsgált időszak: 1980-1985

A kutatás módszere: statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során? nem

A vizsgálatból született tanulmányok, publikációk:

1. Koncz Katalin: Nők a társadalmilag szervezett munka világában. Munkaügyi Szemle, 1981. 7. sz. 9-12. l.

2. Koncz Katalin: A nők jövobeni foglalkoztatottságának néhány kérdőjele. Pályaválasztás, 1982. 3. sz. 3-6. l.

3. Koncz Katalin: La solution Hongroise. Femmes au travail. 1984. 2. sz. 27-28. l.

4. Koncz Katalin: Female employment in Hungary: Achievements and Tensions. Papers on Labour Economics. Karl Marx University of Economics Budapest, Department of Labour and Education Economics. 1984. No. 3, 20 l.

5. Koncz Katalin: Les femmes sur le marché du travail en Hongrie. Second International Interdisciplinary Congress on Women. Groningen, 16-20 Avril 1984. 26 l.

6. Koncz Katalin: The development of female labour participation in Hungary during the past three decades. Lutheran World Federation, Seventh Assembly, Budapest, 22 July - 5 August 1984. p. l.

7. Koncz Katalin: L'emploi des femmes en Hongrie pendant les derniéres décennies. Seminar on the Economic Role of Women in the EEC Region. Vienna, 15-19 October 1984. 23 l.

8. Koncz Katalin: Eredmények és feszültségek a női foglalkoztatásban. Egyetemi Szemle, 1985. 4. sz. 33-47. l.

9. Koncz Katalin: Results of and tensions in female employment in Hungary. "Problemü racionalnovo iszpolzovanija rabocsej szilü intyenszifikacii szocialisztycseszkoj ekonomiki". Moszkva, 13-17 Október 1986. 18 l.

10. Koncz Katalin: Női foglalkoztatás a társadalmi munkamegosztás rendszerében. Budapest, 1987. május, 51 l. Tanulmány az Országos Tervhivatal Területi Tervezési Főosztály számára. (Kézirat)

11. Koncz Katalin: The perspectives of policy with regard to women in Hungary. Dutch-Hungarian Weeks. "Women, Family, Work and Social Planning" University of Groningen. 14-20 June, 1987. 20 l.

12. Koncz Katalin: Case study of Hungary: the economic crisis of the 1980s and its effects on women. United Nations Interregional Seminar on Women and the Economic Crisis. Vienna, 3-7 October, 1988. 13 l.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz