negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Koncz Katalin

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Munkagazdaságtan Tanszék
1093 Budapest
Fővám tér 8.

A kutatás neve és címe: Nők a munkaerőpiacon

A kutatás témakörei (5 db kulcsszó): munkaerőpiaci egyensúly, foglalkoztatottság, rugalmas foglalkoztatási formák, bedolgozás, ideiglenes munkavállalás

A kutatást vezető intézmény(ek): Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Munkagazdaságtan Tanszék

A kutatást vezető személy(ek) neve: Koncz Katalin

A kutatásban résztvevő(k) neve:

A vizsgálat időpontja: 1980-1983

A vizsgált időszak: 1880-1983

A kutatás módszere: történeti forráselemzés, nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során?nem

A vizsgálatból született tanulmányok, publikációk:

1. Koncz Katalin: A nők helyzete és szerepe az európai szocialista munkaerőpiacán. Közgazdasági Szemle, 1982. 9. sz. 1064-1071. l.

2. Koncz Katalin: Munkaerőrétegek, foglalkoztatási formák és a munkaerőpiac egyensúlya. Közgazdasági Szemle, 1984. 11. sz. 1313-1322. l.

3. Koncz Katalin: Nők a munkaerőpiacon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1987. 392 l.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz