negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Koncz Katalin

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE)
Munkatudományi Tanszék
1093 Budapest
Fővám tér 8.

A kutatás neve és címe: Nők foglalkoztatottsága a fejlett és a fejlodő világban – nemzetközi komparatív elemzés

A kutatás témakörei: női foglalkoztatási típusok, nők foglalkoztatottsága a fejlődő világban, nők foglalkoztatottsága a fejlett ipari országokban, nők foglalkoztatottsága a „szocialista” országokban, a női foglalkoztatás gazdasági-társadalmi feltételei

A kutatást vezető intézmény(ek): Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) Munkatudományi Tanszék

A kutatást vezető személy(ek) neve: Koncz Katalin

A kutatásban résztvevő(k) neve: -

A vizsgálat időpontja: 1976-1982

A vizsgált időszak: 1950-2000

A kutatás módszere: nemzetközi komparatív elemzés, statisztikai adatok másodlagos feldolgozása

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során?nem

A vizsgálatból született tanulmányok, publikációk:

1. Koncz Katalin: A nők foglalkoztatottságának alakulása Európában. Közgazdasági Szemle, 1978. 3. sz. 341-352. l.

2. Koncz Katalin: A népesség gazdasági aktivitásának alakulása Európában 1950-2000. Statisztikai Szemle, 1978. 3. sz. 259-274. l.

3. Koncz Katalin: Nők foglalkoztatottsága a fejlődő, a fejlett tőkés és a szocialista országokban. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) Munkatudományi Tanszék, Budapest, 1981. 154 l. 12 t. (Sokszorosítás)

4. Koncz Katalin: A nők foglalkoztatottságának múltja és jelene. Foglalkoztatási modellek és típusok. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) Munkatudományi Tanszék, 1980. 156 l. (Sokszorosítás)

5. Koncz Katalin: A nők foglalkoztatásának főbb típusai. Demográfia, XXIV. évf.1981. 2-3. sz. 270-292. l.

6. Koncz Katalin: Nők a munka világában. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1982. 164 l. 16 t.

7. Koncz Katalin: Nők foglalkoztatottsága és foglalkoztatása társadalmi feltételeinek megteremtése az európai szocialista országokban és a Szovjetunióban. Munkaügyi Szemle, 1982. 9. sz. 1-6. l.

8. Koncz Katalin: A női munka múltja, jelene és távlatai a társadalmilag szervezett tevékenységek rendszerében. Munkaügyi Szemle, 1982. III-IV. Melléklet. 45-51. l.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz