negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Gyáni Gábor

MTA Történettudományi Intézet
1014 Budapest, Úri u. 53.

A kutatás neve és címe: Női munka a 19/20. századi Magyarországon

A kutatás témakörei: házicselédek, társadalmi mobilitás, életmód, női imázs, munkaerőpiac

A kutatást vezető személy neve: Gyáni Gábor

A vizsgálat időpontja: 1974-1985

A vizsgált időszak: 1870-es évektől az 1940-es évekig

A kutatás módszere: történeti forráselemzés

Készült-e számítógépes adatbázis a vizsgálat során? Nem

A vizsgálatból született publikációk:

1. A fővárosi női munkaerő foglalkoztatottságának szerkezetváltozása 1880-1941 között.
In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '78. Bp., 1979. 165-189. o.

2. "Menek Pestre cselédnek"
In: Valóság 1979/11. 67-77. o.

3. Gyermeksors a történelemben.
In: Világosság 1980/7. 443-449. o.

4. Család, háztartás és a városi cselédség.
Magvető, Bp., 1983. 256 p.

5. A budapesti házicseléd-munkapiac működési mechanizmusai (1890-1941).
In: Századok 1983/2. 404-434. o.

6. A bábától az orvosnőig.
In: História 1984/1. 31-34. o.

7. Munka és magánélet – cselédéletmód Budapesten.
In: Történelmi Szemle 1986/1. 94-116. o.

8. A chapter of the social history of Hungarian women.
Female domestic servants on the labour market, Budapest (1890-1940).
In: Acta Historica 32. 1986/3-4. 365-391. pp.

9. Női munka és a család Magyarországon (1900-1930).
In: Történelmi Szemle 1987/88. 3. sz. 366-374. o.

10. Women as Domestic Servants: the case of Budapest, 1890-1940.
New York, 1989. 56 p.

11. A nők avagy a nemek története.
In: Klió 1996/1. 38-42. o.

12. Domesticity and the middle-class family in Budapest at the turn of the century.
In: J. Forrai (ed.): Civilization, Sexuality and Social life in Historical Context.
Bp., 1996. 42-47. pp.

13. A családkép változatai a századelő diskurzusában.
In: Nagy B. – A. Sárdi M.(szerk.): Szerep és alkotás.
Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben.
Debrecen, 1997. 227-234. o.

14. Patterns of women's work in Hungary 1900-1930.
In: European Review of History 1998/5. 25-37. pp.

15. A "veszélyes" női szexualitás és prostitució-politika.
Kultúra és Közösség 1998/III. 131-135. pp.

16. Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás geneológiája.
In: Történelmi Szemle 1999/1-2. 57-84. o.

© TÁRKI Adatbank Osztály, 2001-2010


vissza a Női Adattárhoz
vissza a kutatásokhoz