negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai valamint egészségügyi kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. A TÁRKI társadalomtudományi adatbankot, archívumot is működtet.
részletek...
Közép-Európai Közvéleménykutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG)

A Közép-Európai Közvéleménykutató Társulás három közép-kelet-európai ország, Csehország, Magyarország és Lengyelország egy-egy, társadalom- és közvéleménykutatással foglalkozó intézetének közös vállalkozása.
A közös intézmény 1999. január 1. óta működik.

Alapítói:
  • CVVM - Centrum pro výzkum veřejného mínění (Csehország)
  • TÁRKI - Társadalomkutatási Intézet Zrt. (Magyarország)
  • CBOS - Centrum Badania Opinii Społecznej (Lengyelország)
Az együttműködés keretén belül rendszeresen egy sztenderdizált kérdésblokk kerül az Omnibusz kérdőívekre. A kérdések alkalmanként egyetlen témára vonatkoznak.
A témák között találunk olyanokat, melyek periódikusan, féléves vagy éves gyakorisággal megkérdezésre kerülnek. Így félévente mindhárom országban, a felnőttkorú lakosságot reprezentáló minta tagjait arra kérjük, értékeljék saját anyagi helyzetüket és az ország gazdasági állapotát, illetve megkérdezzük őket várakozásaikról is ezen a két területen. Ezzel egyidőben azt is tudakoljuk, miként vélekednek saját országuk kormányának és az ellenzéknek a legutóbbi parlamenti választások óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységéről, valamint a demokrácia állapotáról.
Éves gyakorisággal érdeklődünk a három ország lakosainak a NATO-tagsággal és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos véleményéről.
A nem állandó kérdések között a legkülönbözőbb, a társadalomkutatás szempontjából releváns témakörök szerepelnek. Az adatokból gyorsjelentések és publikációk készülnek.

Kutatási eredményeinkből:

2007.02.16. - TÁRKITEKINTŐ

Elégedetlenség és félelem

Lengyelországban az országuk gazdasági helyzetét jónak érzékelők aránya nőtt az ellentétesen érzők rovására, míg Magyarországon a gazdaság helyzetét nagyon rossznak érzők aránya (ami a lengyelek körében elhanyagolható) nem nőtt az elmúlt fél évben. Országuk gazdasági jövőjét tekintve a lengyelek optimistábbak a magyaroknál. Nálunk, noha a magyarok közel fele fél az ország gazdaságának jövőjétől, de arányuk nem nőtt a tavalyi évhez képest - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
right_arrow (1K) részletek
2007.02.08. - TÁRKITEKINTŐ

Oda az elégedettség, magyarok

A három visegrádi ország lakosai közül a már tavaly januári felmérés során is a magyarok voltak anyagi helyzetükkel a legelégedetlenebbek, s ez mára még inkább igaz. Míg a csehek és a lengyelek jövőképe alig változott az előző vizsgálat óta eltelt egy év alatt, addig a magyarok jobban tartanak a jövőtől, mint korábban - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
right_arrow (1K) részletek
2007.01.31. - TÁRKITEKINTŐ

Hogyan bizalmatlan a magyar, a lengyel és a szlovák?

A magyar, a szlovák és a lengyel lakosok körében a parlamenttel, a pártokkal és a kormánnyal szembeni bizalmatlanság a jellemző - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI vizsgálat legfrissebb eredményeiből.
right_arrow (1K) részletek
2006.12.08.

Zöld út a magántőkének az egészségügybe?

A magyar, a szlovák és a lengyel lakosok legalább fele nem zárná ki a magántőke bevonását az egészségügyi ellátás fontosabb területeiből - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI vizsgálat legfrissebb eredményeiből.
right_arrow (1K) részletek