negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai valamint egészségügyi kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. A TÁRKI társadalomtudományi adatbankot, archívumot is működtet.
részletek...

Adatbank katalógus

Amit tudni érdemes a TÁRKI Adatbankról

 • A TÁRKI Adatbank állományába és gyűjtési körébe empirikus társadalomkutatási adatbázisok (adatgyűjtemények) tartoznak.
 • Ezek az adatgyűjtemények faktografikus (számokat tartalmazó) adatbázisok.
 • Az adatgyűjtemények többsége felmérésből származó ún. survey adatbázis, de az állományban szerepelnek más típusú faktografikus adatgyűjtemények is (pl. történelmi statisztikák, népszámlálási adatok, stb.)
 • Az adatgyűjteményeket digitális formátumban tároljuk.
 • A személyes adatokat is tartalmazó adatgyűjtemények anonimizáltan kerülnek be az állományba.
 • Az adatokat SPSS formátumban őrizzük, de más formátumokban is képesek vagyunk az adatgyűjteményeket a felhasználók számára átadni.
 • Az Adatbank felhasználóinak rendelkezniük kell az adatgyűjtemények elemzéséhez szükséges statisztikai szoftverekkel és ismeretekkel.
 • Az adatgyűjtemények általában magyar nyelven - és kisebb hányadban pedig angolul - vannak dokumentálva.
 • Segítséget nyújtunk a felhasználóinknak a partner szervezetek (CESSDA, ICPSR) adatbázisaihoz való hozzáférésben.

Az Egészség Tudásközpont küldetése


A Központ hiteles információt, rendszerezett tudományos bizonyítékokat szolgáltat az egészségügyi és az egészséggel kapcsolatos más szektorok döntéshozóinak. A tényekre alapozott, informált döntéshozatal támogatásával elősegíti a közösségi és a magán erőforrásoknak a lakosság egészségének javítása érdekében történő gazdaságosabb felhasználását. A magyar lakosság egészségi állapotának, szükségleteinek, az egészségügyi rendszer működésének, kapacitásainak elemzésével, és a legjobb nemzetközi tapasztalatok bemutatásával segíti a magyar egészségügyi rendszer átalakítását, az egészségipar valamint kapcsolódó szakterületek fejlődését.
A TÁRKI Egészség Tudásközpont
 • a döntéshozók kérdéseire válaszokat, a felvetett problémákra megoldási javaslatokat dolgoz ki, felkérésre elemzéseket, stratégiai terveket, jelentéseket készít, intézkedések, programok hatását értékeli, tanácsadást folytat;
 • az igényelt szolgáltatásokhoz releváns indikátorrendszert fejleszt, információt gyűjt, feldolgozza, és adattárként hozzáférhetővé teszi;
 • jövőbeli döntéshozói igények kielégítéséhez kutatásokat, felméréseket tervez, végez, előrejelzéseket, modelleket készít;
 • döntéshozatal előkészítéséhez kulcsszereplők, érintettek részvételével szakmai, társadalmi vitát szervez és bonyolít le, képzéseket tart.

A TÁRKI Adatbank küldetése

Feladataink:
 • Hazai és nemzetközi empirikus társadalomkutatási adatok megőrzése digitális formában;
 • Hozzáférést biztosítani az adatokhoz a jelen és a jövő generációk számára lépést tartva az adattárolás terén bekövetkező technológiai változásokkal;
 • Az archivált adatbázisok terjesztése a hazai és nemzetközi tudományos közösségekben;
 • A költség-hatékony adatbázis-használat serkentése a másodelemzések lehetővé tétele révén;
Célunk a magyarországi kutatási infrastruktúra fejlesztése, a kutatói közösségek és az érdekeltek tágabb körének támogatása adatbanki szolgáltatásainkkal.