negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.


Kapcsolódó oldalak
A nemzetközi kutatás honlapja:
www.worldinternetproject.org
a magyar kutatás honlapja:
www.wiphungary.hu.


A digitális jövő térképe - Éves gyorsjelentések
pdf file Gyorsjelentés 2001.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2002.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2003.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2004.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2005.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2006.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2007.  right_arrow (1K) megnyit

A magyarországi World Internet Project (WIP)

Társadalom és a digitális technológiák

A nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján jelentős társadalmi és gazdasági változások mentek végbe világszerte.
A kapitalista berendezkedés és a demokratikus többpártrendszer kialakítása Magyarországon - és világszerte - azzal párhuzamosan ment végbe, hogy a kapitalizmus globalizálódott: globális pénzpiacok és termelési hálózatok jöttek létre. A globalizációt, a "világfalu" kialakulását nagymértékben a digitális technológia, az információs és kommunikációs hálózatok fejlődése tette lehetővé.
A számítógépek és az internethasználat terjedése olyan változásokat indított el, amely azon túl, hogy átalakította az érintett gazdasági ágazatokat (távközlés, informatika), a gazdaság egészére is hatással volt, és kiterjedt a társadalmi élet szinte összes szférájára. Az internet és a mobiltelefon használatának elterjedése megváltoztatta az oktatás, a foglalkoztatás formáit, a szabadidő felhasználás alakulását, a személyközi kapcsolathálózatok és a médiafogyasztás mintázatait. Az új információs és kommunikációs eszközök a marketing és a politikai kommunikáció kelléktárában is mindennaposakká váltak. A társadalmi és gazdasági élet szinte minden színterét befolyásoló technológiai változásokat talán nem túlzás "információs forradalomnak" nevezni. Anélkül, hogy a folyamat lezárult volna, elmondható, a világhálózat megjelenése alapvetően változtatta meg az emberek hétköznapjait: másként kommunikálunk, vásárolunk, szórakozunk, tanulunk és dolgozunk, mint a World Wide Web előtti korszakban.
Magyarország ennek a sokrétű és mélyreható változási folyamatnak jelenleg is alanya, és a változások több területen éppen csak elkezdődtek. A World Internet Project magyarországi megvalósítása során arra törekedtünk, hogy felmérjük a digitális technológia terjedésének ütemét, a digitális egyenlőtlenségeket valamint a technológia terjedésének társadalmi hatásait.

wip hu logo A World Internet Project (WIP) az egyik legnagyobb szabású nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely az internet és egyéb más új technológiák társadalmi, politikai és gazdasági hatásait vizsgálja. Magyarország 2001 óta vesz részt ebben a longitudinális vizsgálatban. 2006-ban a felmérés 6. hullámát fejezte be az a konzorcium, amelynek a TÁRKI-n kvül tagja az ELTE ITHAKA és a BME ITTK kutatócsoportja.
2001 és 2003 között panelmintán folyt a kutatás, azt követően évente egy kersztmetszeti vizsgálatra kerül sor. A WIP kutatás sokáig monitoring adatokat szolgáltatott a magyar Kormány számára. Az Európai Uniós adatszolgáltatási rendszerben a lakossági adatok a WIP kutatásból származtak 2001-2004 között. 2003-ban a TÁRKI által vezetett konzorcium közreműködhetett a Magyar Információs Társadalom Stratégia elkészítésében. E feladat elvégzéséhez is felhasználtuk a WIP kutatás adatait.
A kutatás eredményeit minden évben gyorsjelentésekben tesszük közre. A WIP kutatásból számos tanulmány született és megjelent három szerkesztett tanulmánykötet is.

2006.11.22.
internet_hu_small (3K) A World Internet Project (WIP) magyarországi kutatása évente monitoring jelleggel vizsgálja a világ számos országában a lakosság körében az internet terjedésének társadalmi hatásait, valamint azt, hogy mely társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolják az új technológiák elterjedését. Ebben a kötetben, ami immáron a harmadik a magyarországi WIP-kutatásokhoz kapcsolódó írásokat egybegyűjtő kiadványok sorában, a fenti témakörből kikerült írásokat teszünk közzé.
right_arrow (1K) részletek