negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarországon

(EIA 2010 3.1.5.3.)

A kutatás időtartama

2011. február 1.- 2012. január 31.

A kutatás finanszírozója

EIA - Európai Integrációs Alap (75%) és a Felelős Hatóság hazai társfinanszírozása (25%)

A kutatás vezetője

Sik Endre

A projekt felelőse

Simonovits Bori (simonovits@tarki.hu)

A kutatás célja és módszere

A kutatás célja a harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci helyzetének és életkörülményeinek feltérképezése és elemzése a kisebbség és többség szempontjából. Az empirikus kutatás során kétféle módszert alkalmazunk:
  • Egyrészt a hazánkban élő migránsokkal kapcsolatos előítéletes attitűdök vizsgálata kérdőíves technikával, mely magában foglalja egy speciális, innovatív módszer megvalósítását, amely az ún. kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció technikája;
  • Másrészt a migránsok munkaerő-piaci integrációjának feltérképezése félig-strukturált interjús technikával.
A többségi társadalomnak a migránsokkal kapcsolatos véleményét országos reprezentatív lakossági mintán végzett kérdőíves kutatás keretében ismerjük meg. Az interjúk zömét a Magyarországon élő harmadik országbeliekkel, kisebb részét pedig a munkaerő-piac, és az ahhoz kapcsolódó szociális és egyéb intézmények szereplőinek megkérdezése alkotja.

A kutatás ütemterve:

  • Módszertani előtanulmányok: 2011. február-március
  • Kérdőíves kutatás: 2011. április-július
  • Félig-strukturált interjúk: 2011. május-július
  • Adatfeldolgozás és zárótanulmányok: 2011. augusztus-december
  • Disszemináció: 2012. január

A témába vágó kutatási előzmények a TÁRKI-ban

Előtanulmány a kutatás módszertanáról

A kutatás eredményeit ismertető sajtóközlemények

2012. március 7-ei műhelybeszélgetés anyagai