negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.


Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (International Social Survey Programme: ISSP)

issp logo A TÁRKI 1986 óta vesz részt az ISSP nemzetközi összehasonlító felmérési programban. A vizsgálat kb. félórás, évenként változó tematikájú kérdőívét gondosan adaptálják az egyes országok. Kezdetben 5-6 országra terjedt ki a kutatás, napjainkra már több mint negyven ország vesz részt benne. Az európai országok mellett, az Egyesült Államok Kanada, Japán, Ausztrália, Izrael, Dél-Afrika és egyes latin-amerikai országok kapcsolódtak be a kutatási programba. Az ISSP témák évről-évre változnak, de fókuszukban mindig a közvélemény és a társadalmi attitűdök vizsgálata áll. Eddig a társadalmi kapcsolatok és egyenlőtlenségek, a nők és a család, munkával és munkanélküliséggel kapcsolatos attitűdök, vallásosság, környezetvédelem, nemzeti azonosságtudat témakörökben végeztünk felmérést.
Az ISSP nemzetközi adatbázisait a kölni GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences intézet terjeszti. Látogassa meg a GESIS oldalait, ha az ISSP archívumról szeretne többet megtudni. A magyarországi kutatók és adatfelhasználók a TÁRKI Adatbank segítségével is hozzájuthatnak a nemzetközi összehasonlító adatbázisokhoz.
Az egyes ISSP modulok dokumentumai megtekinthetők a ZA honlapján:

ISSP publikációk megtekinthetők az ISSP honlapon.