negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
OMNIBUSZOK
*
Választáskutatás
*
Kutatás magyar társadalom értékszerkezetéről
*
Váltóállítás: Intézményi reform a fenntartható gazdasági növekedésért
*
Európai társadalmi egyenlőtlenségek
*
Háztartások Életút Vizsgálata
*
Állam és polgárai 2007
*
Tárki-Unicredit Európai Társadalmi Jelentés
*
Köz, Teher, Elosztás (Tárki Háztartás Monitor 2007)
*
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak horizontális ex-ante értékelése
*
TÁRKITEKINTŐ
*
TARGEN intergenerációs adatbázis


tudok_logo_t (2K)
oktatáskutatás

kopint_logo_t (2K)
gazdaságkutatás

Adatbank katalógusVáltóállítás: Intézményi reform a fenntartható gazdasági növekedésért (2009)

A Tárki és a Kopint-Tárki munkacsoportjának jelentése

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének megrendelésére elkészült a "Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében" című szakértői anyag. A tanulmány kiindulópontja, hogy makro-egyensúly megteremtése mellett az ország gazdasága csak akkor kerül át egy fenntartható növekedési pályára, ha sikerül kilépni az országot negatív spirálba vezető reformciklusok köréből. Tanulmányunk egy új politikai gazdasági értelmezési keret kidolgozásával igyekszik hozzájárulni ehhez. Értelmezésünk szerint a reformok célja nem az, hogy a jelenlegi újraelosztási szinten stabilizálja a kiadásokat és a bevételeket, hanem az, hogy a gazdaság általános újraelosztási szintjét csökkentse, ezzel visszaszorítsa az újraelosztást keresztül kasul átszelő járadékvadászatot. A reform-stratégiának arra is ki kell terjednie, hogy miképpen lehet lépésről lépésre a fenntartható makrogazdasági pályában érdekelt szereplők oldalára átállítani a gazdaság minél több ágensét.
Tanulmány (pdf)
Előadás (ppt)