negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.
"Makro sokkok - mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon - A TÁRKI Háztartás Monitor kutatás"

Támogató: NKFIH (OTKA)
Szerződés azonosító: K 113248
Kutatási periódus: 2015. január 1. - 2016. december 31.

A kutatás rövid leírása:

A kutatás a 2007 és 2016 közötti időszakra vonatkozóan vizsgálja a magyar háztartások viselkedését. A válság közben és után követett háztartási reakciókat a következő területeken tekinti át:
  • a háztartások munkaerőpiaci viselkedése;
  • fogyasztási alkalmazkodás;
  • megtakarítások és eladósodottság;
  • a háztartás humán tőkéjét alakító döntések;
Végül a kutatás azzal is foglalkozik, milyen összefüggéseket tárhatunk fel a korábban említett jelenségek és a társadalmi kohézióra vonatkozó attitűdök alakulása között.

A kutatás empirikus eredményeinek forrása:

  • Tárki Háztartás Monitor 2007, 2009, 2012, 2014 vizsgálatok adatbázisai
  • Tárki Háztartás Monitor 2015 „A” vizsgálat: a magyar háztartások munkaerőpiaci helyzetéről, fogyasztásáról, megtakarítási és eladósodottsági pozíciójáról, 2015. október 9-től 2016. január 3-ig tartó adatfelvétel, amelynek során 2772 sikeres háztartás-interjú és 5053 egyéni kérdőív készült el.
  • Tárki Háztartás Monitor 2016 „B” adatfelvétele: részletes eseménytörténet a háztartások által a gazdasági válság során elszenvedett sokkokról és válaszreakciókról, valamint Monitor 2007-es, társadalmi kohézióról szóló kérdésblokjjának megismétlése. Ez az adatfelvétel 2016. március 17-től 29-ig tartott és összesen 1007 interjú készült.

A kutatásból készült tudományos közlemények jegyzéke

1.1. Kutatási gyorsjelentések

TÁRKI (2016): Makro sokkok – mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon. A TÁRKI Háztartás Monitor kutatás 1. gyorsjelentése.

B. Kis Anna – Tóth István György (2016): A Monitor alapvető demográfiai és jövedelemi adatainak összevetése más adatforrásokkal. „Makro sokkok – mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon - A TÁRKI Háztartás Monitor kutatás” 2. kötete.

Szeitl Blanka (2016): A Monitor szegénységgel és deprivációval kapcsolatos adatainak összevetése más adatforrásokkal. „Makro sokkok – mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon - A TÁRKI Háztartás Monitor kutatás” 3. kötete.

1.2. Kutatási közlemények

Branyiczki Réka (2016): Háztartások munkakínálata a válság előtt, közben és után. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk.: Társadalmi riport 2016. Budapest, TÁRKI.

Gábos András – Szivós Péter – Tátrai Annamária (2016): Jövedelmi szegénység és társadalmi kirekesztettség Magyarországon. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk.: Társadalmi riport 2016. Budapest, TÁRKI.

Kolosi Tamás – Fábián Zoltán (2016): Vagyoneloszlás Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk.: Társadalmi riport 2016. Budapest, TÁRKI.

Medgyesi Márton (2016): Magyar háztartások megtakarításai és eladósodottsága. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk.: Társadalmi riport 2016. Budapest, TÁRKI.

Szivós Péter – Simonovits Bori (2016): Háztartások fogyasztási viselkedése. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk.: Társadalmi riport 2016. Budapest, TÁRKI.

Tóth István György (2016): Középosztály(ok) Magyarországon és Európában. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk.: Társadalmi riport 2016. Budapest, TÁRKI.

1.3. A kutatás zárókötete

Tóth István György (szerk.) (2016): A háztartások viselkedése a válság idején és azt követően. A "Makro sokkok - mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon - A Tárki Háztartás Monitor kutatás" záró beszámolója. Budapest, TÁRKI.