negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Gazdasági kultúra v2.0

A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. 2013-ban megismételte azt a kutatását, amelynek révén 2009-ben leírtuk, hogy
  • "Magyarországot értékválasztásaink és preferenciáink a világ értéktérképén sok tekintetben a nyugati keresztény kultúrkör szélén, egy zárt, magába forduló társadalomként helyezik el;
  • … társadalmunk értékszerkezetét alacsony szintű bizalom (egymás iránt és a közintézmények iránt is) jellemzi, felemás attitűdjeink vannak a normakövetést és normaszegéseket illetően, és jelentős mértékű a paternalizmus és az igazságtalanságérzet az értékszerkezetünkben."
2013-ban arra kerestük a választ, hogy:
  • Mi változott 2009 és 2013 között?
  • Máshova kerültünk-e a világ értéktérképén?
  • Másképpen gondolkodunk-e a közintézményeinkről?
  • Jobban bízunk-e egymásban?
  • Van-e gondolkodási különbség a társadalmi csoportok között?
  • Eltérnek-e az attitűdjeink aszerint, hogy baloldaliak vagy jobboldaliak vagyunk?

Az elkészült kutatás eredményeit Értékszerkezet – egy polarizálódó politikai térben címmel 2013. november 22-én 10:00 órakor a Kossuth Klubban (Budapest VIII. Múzeum utca 7.) nyilvános beszélgetés formájában mutattuk be.

A beszélgetés részvevői a Tárki 2009-es kutatásának nyomán született könyv (Muraközy L. (szerk.): A BIZALMATLANSÁG HÁLÓJÁBAN. A magyar beteg. Budapest: Corvina Kiadó) szerzői és szerkesztője voltak.

Program:

9:30-től regisztráció, kávé
10:00 – 10:30 A kutatás eredményeinek bemutatása: Tóth István György vezérigazgató, Tárki Zrt.
10:30 – 12:00 Kerekasztal beszélgetés a kutatás eredményeiről.

Résztvevők:

Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Fleck Zoltán egyetemi tanár, ELTE ÁJK Jogszociológia Tanszék
Győrffy Dóra közgazdász, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Muraközy László közgazdász, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
Tóth Gábor Attila alkotmányjogász, tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem
A beszélgetést moderálta: Felcsuti Péter

A kutatás letölthető dokumentációja elérhető:
összefoglaló (pdf)
prezentáció (pdf)
zárótanulmány (pdf)

Sajtó/fogadtatás

A Gazdasági növekedés társadalmi feltételei 2009 vizsgálat

A kutatást a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette "A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei" c. kutatás programja keretében. A kutatási program többek között magában foglalta "A piacgazdaság normatív keretei" empirikus vizsgálatot, valamint a "World Value Survey" nemzetközi vizsgálatsorozat magyarországi felvételét.

A kutatást vezette: Tóth István György
Kutatási asszisztens: Keller Tamás