negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (The European Social Survey - ESS)

Az ESS egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amelynek célja az európai társadalmak monitoring kutatása szociológiai és politikatudományi szempontok szerint. Magyarországon a vizsgálat terepmunkáját 2002-ben és 2004-ben a TÁRKI végezte a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével együttműködve. ESS adatfelvételek kétévente vannak.
Az ESS felvételek kérdőívének két modullja van: egy törzsmodul és egy rotációs modul, amely két-három blokkból áll.
A törzsmodul célja a főbb társadalmi trendek monitorozása beleértve az alábbi témaköröket: az intézmények iránti bizalom, a médiahasználat, a politikai elkötelezettség és részvétel, a társadalmi-politikai orientációk, a kormányzat megítélése, erkölcsi, társadalmi és politikai normák, etnikai és vallási azonosulás, egészségi állapot, biztonság, pszichológiai jól-lét (well--being) és természetesen a társadalmi-demográfiai háttér információk.
  • A 2002-es rotációs modullban a migrációra, menedékjogra és az állampolgárságra vonatkozó kérdések szerepeltek.
  • A 2004-es kutatásban külön hangsúlyt kaptak az egészségi állapottal és a gyógyszerekkel kapcsolatos attitűdökre, valamint a családi, munkahelyi és gazdasági erkölcsre vonatkozó kérdések.
Kapcsolódó oldalak: Az ESS regisztrált felhasználói online böngészhetik, elemezhetik az ESS adatokat, illetve az adatbázis letölthető a norvég adatbankból (Norwegian Social Science Data Services). http://www.europeansocialsurvey.org/ Round 3 (2006) Specification for participating countries.