negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


TÁRKI Választáskutatás

2014.03.06.

Válaszadási hajlandóság a politikai közvélemény-kutatásokban

Az utóbbi hetekben a sajtóban elterjedtek különböző számok arra vonatkozóan, hogy a közvélemény-kutatóknak hány embert kell megkeresniük ahhoz, hogy elegendő válaszadójuk legyen egy 1000-1500 fős mintához. A Tárki tapasztalata szerint az elmúlt évtizedben valamelyest romlott a válaszadási arány, de ma is a megkérdezettek kb. 55-60 százaléka válaszol a kérdezőbiztosoknak. Ahhoz tehát, hogy 1000 embertől személyes megkérdezés során választ kapjunk, kb. 1800 embert kell megkérdeznünk. A sajtóban ezzel kapcsolatban elterjedt, 5-10-szeres megkeresésre vonatkozó számok (ha egyáltalán igazak) vagy más intézettől, vagy a közvélemény-kutatást nem személyes, hanem telefonos megkérdezéssel bonyolító cégektől származhatnak.


A TÁRKI nem készít mandátumbecslést

A korábbi évekkel ellentétben a TÁRKI a 2014. április 6-i országgyűlési választások előtt nem készít külön választási előrejelzést sem az egyéni választókörzetek eredményére, sem pedig a parlamenti mandátumok várható eloszlására. Közöljük viszont a havi rendszerességgel vizsgált pártpreferencia-adatokat a teljes népességre és a pártválasztókra vetítve. A választások előtt utoljára 2014. március 26-án jelenik meg a közleményünk. Tíz nappal a választások előtt ez azonban inkább a politikai hangulat jelzésére, mintsem választási előrejelzésre alkalmas. Az új választási rendszerből adódó bizonytalanságok és egy pontos előrejelzés igen magas költségei nem teszik lehetővé, hogy megbízható prognózist készítsünk az idei parlamenti választások előtt.


Legfrissebb eredményeink:

2018.01.29.

TÁRKI: Pártpreferenciák a célegyenesre fordulva

Formálódó pártszimpátiákkal és a kormánypártok további erősödésével nyitott az újév, míg az ellenzéki pártok támogatottságában kisebb belső elmozdulások mellett inkább stagnálás tapasztalható egy szűk negyedévvel a választások előtt – derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. legfrissebb, januári kutatásából.

right_arrow (1K) részletek

"Melyik pártra szavazna most vasárnap?" A válaszok százalékos megoszlása az összes megkérdezett körében, 2017. július - 2018. január (százalékok)*

A két nagy párt támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében, 2016. április - 2018. január (százalékok)*

* Megjegyzés: A kérdőíves adatfelvételeket a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette. Alkalmanként 1000 felnőttet kérdeztünk meg. Kiválasztásuk fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő volt az esélye arra, hogy ő legyen a válaszadásra felkért személy. A kiválasztott személyek egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések stb.) miatti mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) súlyozással korrigáltuk. A megkérdezettek válaszaiból becsülhetők a felnőtt lakosság lehetséges válaszai. A becslés pontosságáról 95%-os megbízhatósággal állítható, hogy az egész mintára vonatkozó adatok 3,2 százalékponttal térhetnek el a teljes felnőtt lakosság megkérdezésével kapható értéktől. Ez az eltérés a válaszolók számának csökkenésével, illetve a képzett mutatók esetén ennél nagyobb lehet. Az ábra egész értékre kerekített adatot tartalmaz.

Három pártpreferenciacsoport arányának változása a teljes mintában 2006. április - 2018. január

Forrás: TÁRKI Választáskutatási Adatfelvételek.

Táblázatok, ábrák:

A pártok támogatottsága a teljes népesség körében, 2000. január - 2018. január
A pártok támogatottsága a pártválasztók körében, 2000. január - 2018. január
A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében, 2000. január - 2018. január