negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Consortium of Household Panels for European Socio-economic Research

Acronym: CHER

A project koordinátora: CEPS / INSTEAD, Luxembourg. Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques /International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development.

Partnerek:

  • DIW Berlin, Germany
  • ISER Essex University, UK
  • Institut du Longitudinal, LASMAS, Caen (France)
  • CEIS Rome, Italy
  • Department of Economics, Universidad Carlos III (Madrid)
  • University of Warsaw, Dept. of Economics, Poland
  • WORC/TISSER at KUB University, Tilburg, Netherlands
  • UIA Antwerp, Belgium
  • EKKE Athens, Greece
  • The Swiss Household Panel (SHP)

A project finanszírozása:

Az EU 5. Keretprogramjának támogatásával (Akció program: “ A társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése (Improving the socio-economic knowledge base)” Szerződésszám: HPSE-CT-1999-00037 Időtartam: 2000. február 1. – 2003. január 31.

Rövid leírás:

A CHER project harmonizált adatelőállítási és terjesztési gyakorlat megvalósítási tanulmánya. A project célja komparatív nemzetközi adatbázis előállítása és fejlesztése az egyes országok nemzeti háztartás panel kutatási, valamin az EU ECHP adatainak felhasználásával.

Részvételünk:

A TÁRKI a Magyar Háztartás Panel adatbázis harmonizálásáért és integrálásáért volt felelős. Továbbá a elemzéseket végeztünk a CHERadatbázison, amelyeket a CHER Műhelytanulmányok sorozatban publikáltunk.

A project leírása:

Consortium of Household Panels for European Socio-economic Research - CHER

FP5 logo A TÁRKI az EU 5. Kutatási keretprogramjában részt vett a CHER projectben. A kutatást végző Konzorciumban az akkori 14 EU tagállam, valamint Lengyelország, Magyarország, Kanada és az USA vettek részt. A project célja olyan mikroadatbázis összeállítása volt a cél, amelyben közös terv szerint sztenderdizált és harmonizált változók vannak. Ez az adatbázis tartalmaz egyéni és háztartási szintű változókat egy adott időpontra (évre) vonatkozóan, valamint longitudinális adatokat. Mindezen mikroszintű információkat makro és intézményi szintű háttéradatok egészítik ki minden ország vonatkozásában. A sztenderdizálás során törekedtünk az elérhető nemzetközi klasszifikációs sémák használatára. A változók harminizálása során olyan adatbázis szerkezetet alakítottunk ki, melyben azonosak a változók nevek és az értékek címkéi az összes országra vonatkozóan. A munka során az egyik fő szempont volt az EU háztartáspanellel (EUROSTAT European Community Household Panel) való harmonizálás. Az adatbázist tudományos használatra alakítottuk ki, ennek megfelelően a panel adatokat anonimizáltuk.
Hungarian participants: András Gábos, Péter Szivós, Zsolt Spéder (CSO), Zoltán Fábián

További részletek: CHER honlap.

Letöltések:
Gábos, A. and Szivós, P. 2003. "Poverty dynamics among families with children in Europe."  CHER Working paper 10, CEPS/INSTEAD, Differdange, G.-D. Luxembourg. Online version from CEPS, Luxembourg (pdf):
Összefoglalás - Abstract: While child poverty is a well-examined topic both in country level analyses and cross-country comparisons as well, panel analyses of this notion, especially in European context is far less common. The present paper intend to provide a both longitudinal and cross-country analysis of children’s poverty, focusing on people living in families with children. A comparison of Western and Eastern European countries is also an aim of the paper. For analyses paper uses data from the CHER database, a longitudinal harmonised dataset for 16 European countries. Examinations cover the middle period of 1990s, namely four years that between 1994 and 1997, inclusive. A group of seven countries, that includes Hungary, East Germany, Germany (included East Germany), France, United Kingdom, Italy and Denmark, was selected, as representative of different welfare regimes.
CHER user guide (html version - pdf version)
16  CHER working papers can be downloaded from CEPS / INSTEAD.