negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.wip_hu_logo_menu (2K)Internet.hu: a magyar társadalom digitális gyorsfényképe 3

Szerkesztette: Dessewffy Tibor - Fábián Zoltán - Z. Karvalics László
Tárki Zrt.: Budapest, 2006
ISBN 963 7869 00 X
278 oldal papírkötésben
Ára: 2890,- Ft
A kötet megjelenését a TÁRKI Alapítvány és Antenna Hungária Rt. támogatta.
A World Internet Project (WIP) magyarországi kutatása évente monitoring jelleggel vizsgálja a világ számos országában a lakosság körében az internet terjedésének társadalmi hatásait, valamint azt, hogy mely társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolják az új technológiák elterjedését.
Ebben a kötetben, ami immáron a harmadik a magyarországi WIP-kutatásokhoz kapcsolódó írásokat egybegyűjtő kiadványok sorában, a fenti témakörből kikerült írásokat teszünk közzé.
A kötet szellemiségét a bevezetésünk címéül is választott látszólagos ellentmondás határozza meg. Szándékaiban ambiciózusak az itt olvasható tanulmányok mert korunk egyik legfontosabb, a szemünk előtt kibontakozó kérdésével foglalkoznak; hogyan alakítja át a világot, változtatja meg a társadalmi viszonyokat az információs technológiai forradalom, milyen folyamatokat indít el és alakít az internet. Ebből az ambiciózus tematikából szükségszerűen fakad az alázat is. Igaz, hogy ezek a változások már ma is jelentősek, de nem kétséges hogy ma még csak a kezdetén vagyunk a legtöbb transzformációnak. Ami még fontosabb, hogy ezen átalakulások, legyen szó a személyköziségről, a hatalom, a döntési kompetenciák kérdéseiről valójában nyitott végűek: nem láthatjuk előre, hogy ezek a folyamatok milyen irányba fognak kifutni. Végül alázatra int az empirikus társadalomtudomány, - mondjuk így- megfontolt tempója, mely kedvez annak, hogy e rendkívül dinamikus átalakulás folyamatait tisztázhassuk és leírhassuk.

Tartalom

Előszó: Ambiciózus alázat

Z. Karvalics László, Kollányi Bence
Hogyan lesznek indikátorokká az internetről szóló adatok? Mérés, beavatkozás és monitoring a kormányzati stratégiában

Galácz Anna
"A te barátod az enyém is." Az interperszonális hálózatok és az egyéni társadalmi tőke szerepe az internet magyarországi diffúziójában

Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Molnár Szilárd
Az internethasználat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon. Egy longitudinális vizsgálat eredményei

Lengyel György, Lőrincz László
Internet és szabadidő

Pintér Róbert, Székely Levente
Bezzeg a mai fiatalok. A tizenéves korosztály médiafogyasztása a többségi társadalom tükrében

Galácz Anna, Wild Judit
Gyerekes családok és az internet

Homoki Máté
Korkérdés-e az internet? Időskorúak és az új technológiák

Dutton, W. H., Sheperd, A., Di Gennaro, C.
Digitális megosztottság és digitális döntések. Az internet terjedésének és használatának brit és nemzetközi mintázatai

Klenovszki János, Várhalmi Zoltán
Az internethasználat változásainak vizsgálata

Dormán Emese, Pálvölgyi Miklós
Online szórakozás, interaktív felhasználási módok