negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbolTársadalmi Riport 1990

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Andorka Rudolf - Vukovich György
629 oldal
ISBN 963 04 0733 7
© TÁRKI: Budapest, 1990


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Előszó

Magyarország az adatok tükrében

 1. Népesedés és család (Andorka Rudolf- Harcsa István)
 2. Oktatás (Andorka Rudolf – Harcsa István)
 3. Gazdaság (Gyulavári Antal)
 4. Foglalkoztatás (Andorka Rudolf – Harcsa István)
 5. A lakosság jövedelme (Andorka Rudolf-Harcsa István) 
 6. Fogyasztás (Andorka Rudolf – Harcsa István) 
 7. Lakáshelyzet (Vajda Ágnes – Farkas E. János)
 8. Egészségügyi állapot (Vukovich György)
 9. Időfelhasználás és életmód (Andorka Rudolf – Falussy Béla – Harcsa István) 
 10. Művelődés (Andorka Rudolf – Harcsa István)
 11. Környezetvédelem (Vukovich György)
 12. Deviáns viselkedés (Andorka Rudolf – Harcsa István)

Társadalmi folyamatok

 • Gazdasági szerkezet (Bogár László)
 • Munkaerőpiac: mitől legyünk pesszimisták? (Köllő János)
 • A nyolcvanas évek "kisvállalkozói" (Laky Teréz – Neumann László)
 • Válság, várakozások, vállalkozói hajlandóság (Lengyel György)
 • Társadalmi szerkezet (Andorka Rudolf)
 • Alapadatok a tudás-stílusok társadalmi megoszlásáról a nyolcvanas évek Magyarországán (Angelusz Róbert – Tardos Róbert)
 • Társadalmi mobilitás (Róbert Péter)
 • Egyenlőtlenségtudat nemzetközi összehasonlításban (Kolosi Tamás)
 • Az anyagi életkörülmények alakulása (Szántó János – Tóka Gábor)
 • Néhány gondolat a szegénységről és a létminimumról (Szalai Júlia)
 • Gyorsjelentés a hajléktalanságról, Magyarországon, 1990 (Győri Péter)
 • Társadalmi problémákra és a szociálpolitikára vonatkozó vélemények a magyar társadalomban (Tóth István György)
 • Baráti kapcsolatok (Utasi Ágnes)
 • Családi viszonyok (Cseh-Szombathy László)
 • A magyar népesség egészségi állapotának fontosabb jellemzői a nyolcvanas években (lakossági adatfelvételek alapján) (Ujvári József)
 • Erdélyi menekültek Magyarországon (Sik Endre)
 • Vallás és vallásosság (Tomka Miklós)
 • Statisztikai adatok az 1990-es parlamenti választások képviselőjelöltjeiről (Vajda Ágnes – Farkas E. János)
 • A választók társadalmi és politikai arculata (Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Tóka Gábor)
 • A közvélemény a rendszerváltás folyamatában (Bokor Ágnes)