negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai valamint egészségügyi kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. A TÁRKI társadalomtudományi adatbankot, archívumot is működtet.
részletek...


Andorka Rudolf
Andorka Rudolf


Társadalmi Riport

szerkesztők: Andorka Rudolf,  - Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György

"A nemzetközi irodalomban ismert kiadványtípusról van szó. Európa több országában rendszeresen - több helyütt évente - jelennek meg társadalmi riport, adatriport kötetek, amelyek széles körben kívánják ismertté tenni az adott ország legfontosabb társadalmi összefüggéseit. Ezek a kiadványok mindenekelőtt adatokat közölnek jól követhető formában és szöveges információikban az adatok megértéséhez és értelmezéséhez szükséges jegyzetekre, kommentárokra, illetve az adatok tárgyszerű interpretálására szorítkoznak. Nem statisztikai kiadványról van tehát szó: ennél bővebb az elemző interpretációs anyag, s bővebb a felhasznált adatok köre is. A statisztikai adatgyűjtéseken túl a kisebb mintájú szociológiai, demográfiai, közvéleménykutatási adatok is szerepelnek ezekben a kötetekben. Kiadványunk - némi módosítással - ezt a nemzetközi sztenderdet igyekszik követni." - írták a Társadalmi Riport című kétévente megjelenő tanulmánykötet szerkesztői 1990-ben, az első kötet megjelenésekor.
2016.10.18.

Megjelent a "Társadalmi Riport 2016"

A Társadalmi riport – mint azt rendszeres olvasói jól tudják – 1990 óta kétévente közöl szisztematikusan gyűjtött empirikus ismereteket mindig az elmúlt két év magyarországi társadalmi folyamatairól, ahol lehet, ott kidolgozott társadalmi indikátorok alapján. A 2016-os kötetben szereplő 20 tanulmány átfogó képet nyújt a magyar társadalom, gazdaság és politika fontosabb jelzőszámairól és trendjeiről az egyes területek vezető magyarországi szakértőinek elemző értékelésével. Mint ilyen, nem egy "sztorit" épít, hanem adatot gyűjt és közöl, további elemzéseket indukál és megalapoz, dokumentál, leír.

right_arrow (1K) tovább...
2014.04.17.

KÖSZÖNJÜK! - Összegyűlt a pénz a Társadalmi Riport 2014 idei elkészítésére.

Lehet, hogy mégis szükség van tényekre alapozott független elemzésekre? Közleményünk, amelyben arról tudósítottunk, hogy bezárjuk az 1990 óta folytatott sorozatunkat, Magyarországon ritkán tapasztalható visszajelzés-hullámot váltott ki.

right_arrow (1K)tovább
2013.02.11.

Megjelent a Társadalmi riport 2012

borítóA TÁRKI Társadalmi Riport több mint két évtizede tudósít a magyar társadalom állapotáról, mindig a megjelenést megelőző két év szisztematikusan gyűjtött empirikus adatállományaira támaszkodva.


right_arrow (1K)részletek


2012.11.14.

"A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban 2012. november 22-23."

A TÁRKI Zrt. a Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodájával közösen ingyenes, nyilvános nemzetközi konferenciát szervezett az aktuális magyarországi társadalmi és gazdasági trendekről "A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban" címmel.

right_arrow (1K) részletek
2012.01.03.

Nádas Péter a Társadalmi Riportról

Az Élet és Irodalom 2011 karácsonyi számában Nádas Péter írása "A dolgok állása" címmel részletesen elemzi és továbbgondolja a Tárki Társadalmi riport 2010 több, a magyar társadalom értékszerkezetével, társadalmi tagozódásával kapcsolatos cikkét.

Nádas Péter írása itt található.
2010.10.14.

Megjelent a Társadalmi riport 2010

borítóA Társadalmi riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtött empirikus adatok segítségével. Ahogy az elmúlt húsz évben, úgy a jelenlegi, 11. kötetünkben is erre törekszünk.

right_arrow (1K)részletek

2008.10.14.

Megjelent a Társadalmi riport 2008

borítóTizedik alkalommal köszöntik a szerkesztők és a TÁRKI a Társadalmi Ri­port olvasóit. 1990-ben a rendszerváltás idején jelent meg először a nemzet­közi példák nyomán készült kötet, amely az empirikus társadalomkutatás leg­fon­tosabb eredményeit, a társadalomfejlődés adatokkal alátámasztott, alapve­tő mutatóit kívánta összefoglalni.

right_arrow (1K)részletek

2007.01.23.

Könyvkritika a Társadalmi Riport 2006 című kötetről

Az Élet és irodalom című folyóirat 2007. 3. számában Weiss János kritikája olvasható a Társadalmi Riport című kötetről. A szerző három tanulmányt részletesebben ismertet...
right_arrow (1K) részletek az ÉS honlapján ... 
2006.11.22.
Társadalmi Riport 2006 Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron kilencedik kötete. A Társadalmi Riport 2006 a korábbi évekhez képest, sajátos társadalmi, történelmi helyzetben látott napvilágot: a negyedik szabad parlamenti választások évében, valamint két évvel az ország Európai Unióhoz való csatlakozása után.
right_arrow (1K) részletek

more Angol nyelvű kötetek tartalomjegyzékei az angol nyelvű honlapunkon:

Volumes of theSocial Report series