negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1997

cover Szerkesztette: Lévai Katalin, Tóth István György
Felelős kiadó: TÁRKI és a Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága

Tartalom

Előszó

Munka és karrier

Nők a munkaerőpiacon /Frey Mária/
Karrier női módra /Nagy Beáta/
Nők a közéletben /Lévai Katalin - Kiss Róbert/

Család, háztartás, gyerekek

Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban / Tóth Olga/
A gyermekvállalási magatartás alakulása /Pongrácz Tiborné - S.Molnár Edit/

Egézség, szocializáció, integráció

A nők egészségi állapotának néhány jellemzője /Józan Péter/
Szegény nők és férfiak /Spéder Zsolt/
Bűnözés és prostitúció /Fehér Lenke/
Devianciák, mentális betegségek /Elekes Zsuzsanna/