negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Szerepváltozások

A Szerepváltozások című tanulmánykötet 1997 óta jelenik meg. A kötet beszámol a magyarországi nők társadalmi, gazdasági helyzetéről, a társadalmi tagoltság, az egyenlőtlenségi rendszer "gender" szempontú leírását adja. Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek szerepei a család, a közélet és a munkaerőpiac forgószínpadán ...
A sorozat egyes kötetei angol nyelven is elérhető.