negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A magyar lakosság véleménye a bevándorlásról, a migránsokról és az EU migrációs politikájáról – nemzetközi kontextusban

Az EU28 országában 2015-ben azok aránya, akik a bevándorlást az EU legnagyobb problémájának látják 2013-hoz képest háromszorosára nőtt. 2015 szeptemberében, hasonlóan a csehekhez, az olaszokhoz és az észtekhez, a magyarok körülbelül kétharmada gondolkodott így – derül ki a TÁRKI kutatásából.
2015 szeptemberében az összes EU országban megkérdezték a lakosságot, hogy miként gondolkodik a migránsokról és az EU migrációs politikájáról. Míg 2013 nyarán az EU lakosainak még csak 14%-a, addig 2015 májusában már 38%-uk, 2015. szeptemberben pedig már 47%-uk gondolta a bevándorlást az EU számára a közeljövő legnagyobb problémájának.

Mint az 1. térkép mutatja Csehország, Olaszország és Észtország mellett Magyarországon volt a legmagasabb – kétharmad körüli – a bevándorlást az EU legégetőbb gondjának tartók aránya.

1. térkép Azok aránya, akik szerint az EU számára a bevándorlás jelenti a közeljövő legnagyobb problémáját, 2015. szeptember (%)
ábra
A kérdés így szólt: Véleménye szerint melyek az EU és tagállamai előtt álló legnagyobb kihívások a jövőben?
A kérdésre legfeljebb három kihívást lehetett megjelölni.
nagyobb méret

Ha pedig aszerint rendezzük sorba az EU huszonnyolc országának lakosságát, hogy hogyan vélekednek az EU felé irányuló munkaerő migrációról, akkor azt találjuk, hogy mind a többi EU tagországból és az EU-n kívüli országokból legálisan érkező bevándorlók elfogadása, mind pedig az EU illegális bevándorlást szabályozó migrációs politikájának elfogadása a svédekre volt jellemző leginkább, majd őket követték a németek, a luxemburgiak és a dánok (1. ábra).

1. ábra A bevándorlókhoz és az EU migrációs politikájához való viszony kapcsolata az EU 28 tagállamában, 2015. szeptember
ábra
Magyarázat: A két tengelyen az országok rangsorát találjuk (az országok neveit a hivatalos angol nyelvű rövidítéssel jelöljük).
A kisebb érték a bevándorlás és az EU migrációs politikájának nagyobb elfogadását (a magas érték ezek elutasítását) jelenti.

A elutasításnak három eltérő típusa rajzolódik ki az ábrán: a csehek és a szlovákok mindkét szempontból a legelutasítóbbak. A magyarok és a bolgárok a bevándorlást elvetik, de az EU migrációs politikájával szemben nem teljes mértékben elutasítóak. A görögök és a ciprusiak ezzel szemben nem kérnek a bevándorlókból, ám nagyon is támogatják az EU erőfeszítéseit az illegális migráció megrendszabályozására.

Sik Endre - Szeitl Blanka (Tárki)