negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Más országban élnek a vesztesek és a nyertesek?

A lakosság szubjektív értékelése alapján létrehoztuk a vesztesek és a nyertesek csoportját. Az előbbibe a lakosság 12%-a, az utóbbiba 6%-a került. Mind az ország helyzetének értékelésében, mind politikai viselkedésükben mintha más országban élnének a vesztesek és a nyertesek – derült ki a Tárki 2015/2016. évi Omnibusz kutatásaiból.
A lakosság önértékelése alapján létrehoztuk a vesztesek és a nyertesek csoportját. Az előbbibe azok kerültek, akik anyagi helyzetüket (nagyon) rossznak érzékelték, s attól tartottak, hogy a következő 12 hónapban az tovább romlik (12%). A nyertesek ezzel szemben azok voltak, akik anyagi helyzetüket jónak gondolták, és további javulást reméltek (6%).

Mivel az emberek saját helyzetüket és jövőjüket erősen kötik az országéhoz, ezért kevéssé meglepő, hogy a vesztesek túlnyomó többsége az ország helyzetét és közeljövőjét is a magukéhoz hasonlónak látja, s ugyanez az ország a nyerteseknek egészen másként fest (1 ábra).

1. ábra: Az ország helyzetét és helyzetének alakulását rossznak várók a vesztesek és nyertesek körében,
valamint a teljes lakosság esetében (%)
ábra
Forrás: Tárki Omnibusz 2015. január, április, július, október, 2016. január

Úgy tűnik, hogy a vesztesek és a nyertesek nem ugyanabban az országban élnek… Ez érthetővé teszi azt is, hogy politikailag sem ugyanabban a világban léteznek. Így például a lakosság arányához képest a vesztesek között magasabb a szavazáson részt venni nem tervezők aránya, a nyertesek között ezzel szemben magasabb a biztosan szavazók, s alacsonyabb a biztosan nem szavazók aránya (2. ábra).

2. ábra: Azok aránya, akik biztosan elmennek, és biztosan nem mennek el szavazni a vesztesek és a nyertesek körében,
valamint a teljes lakosság esetében (%)
ábra
Forrás: Tárki Omnibusz 2015. január, április, július, október, 2016. január

A vesztesek és a nyertesek pártszimpátiája is nagyon eltérő (3. ábra).

3. ábra: Pártszimpátia a vesztesek és nyertesek körében, valamint a teljes lakosság esetében (%)
ábra
Forrás: Tárki Omnibusz 2015. január, április, július, október, 2016. január

A vesztesek nem tudják, vagy nem mondják meg, hogy kire szavaznának, de ha mégis szavaznának, akkor többségük a két baloldali pártra voksolna. Ezzel szemben a nyertesek biztosak a dolgukban, s elsősorban jelenük és jövőjük szavatolóját, a jelenlegi kormánypártot támogatnák, hogy az ország továbbra is az övék maradjon.

Sik Endre (Tárki)