negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Saját háztartása várható anyagi helyzetével kapcsolatban...

a megkérdezettek többsége borúlátó, szűk körben és kevesen vélik úgy, hogy anyagi helyzetük a következő egy évben javulni fog – derült ki a Tárki 2015/2016. évi Omnibusz kutatásaiból.
A 2015-ben negyedévente és a 2016 januárjában készült adatfelvételek összesített eredményei alapján a megkérdezettek fele (51%) úgy ítéli meg, hogy anyagi helyzetük "se nem jó, se nem rossz", kevesebb mint tizedük (7%) érzi úgy, hogy nagyon rossz, majdnem negyedük (24%) szerint rossz, és közel ötödük (18%) jellemzi háztartása anyagi helyzetét jónak.

Az egy évvel későbbre szóló várakozásaikban az emberek közel kétharmada (61%) nem vár változást a háztartás anyagi helyzetében, s közel azonos azok aránya, akik sokkal vagy valamivel rosszabbra (5% és 13%), illetve jobbra (15%) számítanak.

Az 1. ábra azt mutatja, hogyan függ össze a jelenlegi helyzet értékelése a jövővel kapcsolatos (következő 12 hónap) várakozásokkal.

1 ábra: A 12 hónap múlva várható anyagi helyzet a jelenlegi anyagi helyzethez képest (%)
ábra
Forrás: Tárki Omnibusz 2015. január, április, július, október, 2016. január

Látható, hogy akik a helyzetüket nagyon rossznak érzik, nagyrészt semmi jóra nem számítanak: legtöbbjük szerint (38%) anyagi helyzetük sokkal rosszabb lesz, s míg alig harmaduk reménykedik a jelenlegi nagyon rossz helyzet fenntarthatóságában (32%), addig csak 7%-uk reménykedik a helyzet javulásában.

Azok, akik szerint anyagi helyzetük rossz, leginkább azt feltételezik, hogy helyzetük nem fog változni (54%), de a romlástól tartók aránya körükben is sokkal magasabb (27%), mint a javulást remélőké (8%).

A "közepes", vagyis a "se nem jó, se nem rossz" szinten élők zöme azt várja, hogy anyagi helyzetük ugyanolyan marad (70%), s ez jellemzi azokat is, akik elégedettek anyagi helyzetükkel (63%), de utóbbiak körükben sokkal többen vannak azok, akik további javulásban reménykednek (31%).

Ha minden úgy alakul, ahogy azt az emberek várják (remélik vagy félik), akkor ez az anyagi egyenlőtlenségek további növekedését vonja maga után, hiszen a leszakadók arányának növekedése a ma is a legrosszabb anyagi helyzetűek körében a legmagasabb, felhalmozásra pedig a ma is jó helyzetűek lesznek inkább képesek.

Sik Endre (Tárki)