negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A bizalmatlanság

– a politikától való elfordulás és az ellenzéki helyzet összefügg egymással, derült ki egy kutatás során, ahol a nagy elemszám és a hosszú kérdőív lehetővé tette a választáson való részvétel és a pártszimpátia, valamint a világnézet, értékrend közötti összefüggés részletesebb vizsgálatát (lásd továbbá: http://www.socio.mta.hu/uploads/files/2015/poltukor_online.pdf).
A lakosság tizedének erős, hatodának pedig elenyésző a bizalma embertársaiban (1. ábra első oszlop). Az ábra további részeiben látható, hogy azok körében, akik kiábrándultak a politikából, ugyanúgy magasabb a bizalmatlanok aránya, mint az ellenzéki párttal szimpatizálók körében.

1. ábra: Az emberekkel szembeni bizalom a választáson való részvétel és a pártszimpátia szerint (%)
ábra
Forrás: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Tárki, 2015. tavasz

A 2. ábrán látható, hogy a lakosság fele nem bízik a politikusokban, harmada az Országgyűlésben. Hozzájuk képest a jogrenddel és a rendőrséggel szemben megnyilvánuló bizalmatlanság mértéke (a megkérdezettek negyed és hatoda érez így) kicsi.

2. ábra A politikai intézmények iránti bizalmatlanság a választáson való részvétel és a pártszimpátia szerint (%)
ábra
Az egyes intézményekkel szembeni bizalmatlanság tekintetében a különböző intézmények sorrendje azonos a válaszadók választási részvétel és pártszimpátia alapján képzett csoportjaiban, de mértéke nagyon eltérő: általánosságban sokkal magasabb a szavazástól távol maradni szándékozók, mint a szavazni akarók körében, illetve az ellenzéki párt szimpatizánsai (különösen a Jobbik hívei) esetében a Fidesz-esekhez képest.

Sik Endre (Tárki)