negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Demokrácia vagy...

– de azért inkább mégis demokrácia, derült ki egy kutatás során, ahol a nagy elemszám és a hosszú kérdőív lehetővé tette a választáson való részvételre való hajlandóság és a pártszimpátia, valamint a világnézet, értékrend közötti összefüggés részletesebb vizsgálatát (lásd továbbá: http://www.socio.mta.hu/uploads/files/2015/poltukor_online.pdf).
Az elemzéssorozat második részeként (az első, az anómiával foglalkozó elemzést lásd /hu/news/2015/kitekint/20150930_aktivitas.html) a demokráciához való viszony alakulását vizsgáljuk.

A lakosság majdnem fele (49%) ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy "A demokrácia minden más politikai rendszernél jobb". A megkérdezettek harmada (32%) szerint "A hozzám hasonló emberek számára az egyik politikai rendszer olyan, mint bármelyik másik". Egy kisebbség (7%) szerint "Bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint egy demokratikus politikai rendszer". (1. ábra, első oszlop)

1. ábra: A demokráciához való viszony a választáson való részvétel és pártszimpátia szerint
ábra
Forrás: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Tárki, 2015. tavasz

Nem meglepő, hogy a választáson részt venni szándékozók körében az átlagosnál sokkal magasabb a demokráciában hívők aránya, s az sem, hogy a választást elkerülni tervezők között a kiábrándultságot és a bizonytalanságot kifejező vélemény egyaránt sokkal magasabb az átlagosnál.

A pártszimpátiával rendelkezők esetében a Fidesz a leginkább demokráciapárti. A demokráciát nem vetik el a Jobbik és az MSZP szimpatizánsai sem, de a Jobbik hívei között magas a diktatúrát elfogadni képesek, az MSZP-sek között pedig igen magas a kiábrándultak aránya.

Sik Endre (Tárki)