negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Összefügg a politikai aktivitás hiánya és az anómia

- derült ki egy kutatás során, ahol a nagy elemszám és a hosszú kérdőív lehetővé tette a választáson való részvételre való hajlandóság és a pártszimpátia, valamint a világnézet, értékrend közötti összefüggés részletesebb vizsgálatát (lásd továbbá: http://www.socio.mta.hu/uploads/files/2015/poltukor_online.pdf).
Az elemzéssorozat első részeként az anómiával (a szabályok fellazulása, az értékrend elbizonytalanodása) foglalkozunk.

A lakosság 7%-a törődik bele, s 16%-a semmiképpen nem fogadja el a kijelentést: "Annak érdekében, hogy manapság előbbre jusson az ember, rá van kényszerítve, hogy olyan dolgokat tegyen, amelyek nem helyesek." (1. ábra, első oszloppáros)

1. ábra: Az előrejutás érdekében tett szabályszegő magatartást elfogadók és elutasítók aránya a választáson való részvétel és pártszimpátia szerint (%)
ábra
Forrás: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Tárki, 2015. tavasz

A politikától való elfordulás a szabályszegéssel, a részvételre való kézség ennek elutasításával jár inkább együtt. Azok körében, akik a Fidesz vagy az MSZP szimpatizánsai, az átlagosnál magasabb a szabályszegés elutasítása, a Jobbik felé hajlók körében ezzel szemben a szabályszegésre hajlamosak aránya magas.

A következő három kérdés az anómia egy másik metszetét: a társadalomból való kitaszítottság, az elveszettség és az értéktelenség érzését közelíti: "Úgy érzem, kitaszít a társadalom"; "Az élet olyan bonyolulttá vált, hogy alig találom a helyemet"; "Úgy érzem, hogy az emberek, akikkel találkozom, nem ismerik fel az értékét annak, amit csinálok".

A lakosság tizede (10%) érzi kitaszítottnak, majdnem ötöde (18%) elveszettnek és közel nyolcada (13%) értéktelennek magát. A 2. ábrán látható, hogy mindhárom anómiás érzés sokkal gyakrabban fordul elő a politikától elfordulók, mint a politikában aktívan résztvevők körében.

2. ábra: A kitaszítottság, az elveszettség és az értéktelenség érzete a választáson való részvételi halandóság szerint (%)
ábra
Forrás: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Tárki, 2015. tavasz

Sik Endre (Tárki)