negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A keresztnév mint társadalmi termék

- derül ki a TÁRKI Monitor jelentések 2014 kötetben megjelent tanulmányból.
Ahogy az 1. ábrán látszódik, a ritka nevek elterjedtebbek a fiatalabb korcsoportokban, mint az idősebbek körében, s az egymást követő generációkban egyre nő a gyakori nevek aránya (1. ábra).

1. ábra A ritka, a közepes és a nagyon gyakori nevek megoszlása korcsoportonként (%)
ábra


Az önbesorolás alapján meghatározott társadalmi osztályok esetében jelentős különbséget találunk a ritka nevek arányában: a magukat felső vagy felső-középosztályba sorolók körében magasabb a ritka keresztnevűek aránya, mint az alsó osztályba tartozók körében, de a ritka nevek aránya a magukat „középre-alulra” sorolók körében a legalacsonyabb (2. ábra).

2. ábra: A ritka nevek aránya az egyes társadalmi osztályokban, önbesorolás alapján (%)
ábra


Fényes Csongor – Katona Eszter (ELTE TáTK, ELTE ARTSZ)