negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Növekszik a pesszimizmus, pártszimpátia mentén szakad az ország

Míg 2014 januárjában minden harmadik magyar felnőtt, addig 2015 januárjában a megkérdezettek több mint fele volt pesszimista az ország jövőjét illetően. Az optimizmus és a semlegesség érzése csak a Fidesz–KDNP szimpatizánsaira jellemző, minden más szavazói csoport zömmel pesszimista – derül ki a TÁRKI 2015. januári adatfelvételéből.
A Közép-Európai Közvélemény-kutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG) 2015 januárjában megismételte egyik rendszeres adatfelvételét, melyet négy kelet-közép-európai országban (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország) végzett arra vonatkozóan, hogy milyennek érzik a megkérdezettek az ország jelenlegi gazdasági helyzetét, illetve véleményük szerint hogyan fog ez változni a következő egy évben. A négy ország összehasonlításáról szóló eredményeket a TÁRKI már korábban közölte, most kifejezetten a magyarországi adatokat vesszük górcső alá.

A jelenlegi gazdasági helyzettel és az egy év múlva várható állapottal kapcsolatos válaszokat együtt vizsgálva az optimisták csoportjába soroltuk azokat a válaszadókat, akik a jelenlegi állapotot jónak tekintik, s javulást, de legalábbis a helyzet változatlanságát remélik, továbbá azokat, aki ma se jónak, se rossznak nem látják a helyzetet, de javulást várnak. Akik jelenleg „közepesnek”, jövőre változatlannak ítélik az ország helyzetét, a „semleges” kategóriába kerültek. Az ennél negatívabb véleményeket tekintjük pesszimistának.

Látható, hogy 2014. januárhoz képest drasztikusan csökkent azok aránya, akik optimistán vélekednek a gazdasági helyzetről, s megnőtt a pesszimisták aránya. (1. ábra).

1. ábra: Optimisták és pesszimisták aránya (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2014. január, július és 2015. január

Két olyan társadalmi csoportot találtunk, amelyekben erősen eltérő volt 2015 januárjában a pesszimisták aránya: míg a diplomások és az érettségizettek közel fele, addig az alacsonyabb iskolai végzettségűek valamivel több, mint kétharmada vélekedett negatívan az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban (2. ábra).

2. ábra: Optimisták és pesszimisták aránya az iskolai végzettség alapján (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2015. január


Az optimisták legmagasabb arányban a Nyugat-Dunántúlon, legalacsonyabb arányban pedig a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon élnek (3. ábra).

3. ábra: Optimisták és pesszimisták aránya régió alapján (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2015. január


A pártszimpátia alapján (4. ábra) azt látjuk, hogy a Fidesz–KDNP szimpatizánsai a legoptimistábbak, és körükben a semleges véleményen lévők aránya is magas. Minden más választói csoport, különösen az MSZP és a Jobbik szavazótábora, inkább pesszimista, mint optimista.

4. ábra: Optimisták és pesszimisták aránya pártszimpátia alapján (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2015. január


Szeitl Blanka (TÁRKI)