negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Optimisták és pesszimisták

Kevesebb az optimista, több a pesszimista 2014 júliusában, mint januárban volt – derül ki a TÁRKI 2014 júliusi kutatásából.
A Közép-Európai Közvélemény-kutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG) 2014 júliusában megismételte januári adatfelvételét, melyet négy kelet-közép-európai országban (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország) végzett arra vonatkozóan, hogy milyennek érzik a megkérdezettek az ország jelenlegi gazdasági helyzetét, illetve véleményük szerint hogyan fog ez változni a következő egy évben. A négy ország összehasonlításáról szóló eredményeket a TÁRKI már korábban közölte, most kifejezetten a magyarországi adatokat vesszük górcső alapján.

A jelenlegi gazdasági helyzettel és az egy év múlva lehetséges állapottal kapcsolatos válaszokat együtt vizsgálva az optimisták csoportjába soroltuk azokat a válaszadókat, akik a jelenlegi állapotot jónak tekintik, javulást, de legalább a helyzet változatlanságát remélik, továbbá azokat, aki ma se jónak, se rossznak nem látják a helyzetet, de ezután javulást várnak. Azok, akik jelenleg „közepesnek” és a jövő évre változatlannak ítélik az ország helyzetét, a „semleges” kategóriába kerültek. Az ennél negatívabb véleményeket tekintjük pesszimistának.

Az 1. ábra mutatja, hogy januárhoz képest sokkal kevesebben látták júliusban optimistán a gazdasági helyzetet, s megnőtt a pesszimisták aránya.
1. ábra: Optimisták és pesszimisták aránya (%)
ábra

Az alapvető demográfiai változók (nem, életkor, iskolai végzettség) mentén nincs eltérés az optimisták és pesszimisták arányában, viszont a szavazási hajlandósággal kapcsolatban szembetűnő (2. ábra), hogy azok körében magas az optimisták aránya, akik biztosan elmennének szavazni, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások. Ezzel ellentétben a biztosan nem szavazók körében a pesszimisták aránya a legmagasabb, a nem szavazók kétharmada vélekedik így.

2. ábra Optimisták és pesszimisták aránya szavazási hajlandóság alapján(%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2014. július


A pártszimpátia alapján is éles különbségek figyelhetők meg (3. ábra). A Fidesz–KDNP szimpatizánsai a legoptimistábbak, de körükben a semleges véleményen lévők aránya is magas. A többi párt szimpatizánsai inkább pesszimisták, mint optimisták, különösen igaz az MSZP és a Jobbik szavazótáborára.
3. ábra: Optimisták és pesszimisták aránya pártszimpátia alapján (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2014. július


Szeitl Blanka (TÁRKI)