negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Továbbra is magas az idegenellenesek aránya

- derül ki a TÁRKI 1992 óta rendszeresen végzett kutatásának legújabb adataiból.
2014 áprilisában a felnőtt lakosság 39%-a választotta az idegenellenesnek tekinthető állítást, vagyis azt, hogy az országba menedékkérő be ne tehesse a lábát. A megkérdezettek 10%-a tekinthető idegenbarátnak, akik szerint minden menedékkérőt be kell fogadni. A többség (a megkérdezettek 51%-a) mérlegelő a menedék nyújtásának, illetve megtagadásának kérdésében.

Mint az 1. ábrán látható, az idegenellenesség mértéke a kezdeti gyors növekedés (1992–1995) után előbb ingadozott (1996–1998, 1999–2001), majd 2002 óta 2011-ig kisebb ingadozások mellett (24–33% között) meglehetősen stabil volt. 2012-ben a korábbi évekhez képest megnőtt az idegenellenesek aránya, s ez 2013 után 2014-ben is magasabb maradt, mint a 2000-es évek átlaga volt.

1. ábra: Az idegenellenesek, az idegenbarátok és a mérlegelők aránya, 1992–2104 (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2014. április

Mint a 2. ábrából kiolvasható a mérlegelők körében a románok kivételével folyamatosan csökkent a potenciális menedékkérők befogadását elutasítók aránya, ideértve az igazán ártalmatlan pirézeket is.

2. ábra: A Magyarországra érkező különböző etnikumú menedékkérők befogadását elutasítók arányának változása
a mérlegelők körében (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2007, 2010, 2014.

Sik Endre (TÁRKI)