negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Veszélyben vagyunk? – avagy hol érzik az ukrajnai helyzetet fenyegetőnek az ország, Európa és a világ egésze szempontjából?

A magyarok alig, a lengyelek és a szlovákok inkább érzik úgy, hogy az ukrajnai helyzet veszélyeztetheti az életüket – derül ki a CEORG 2014. áprilisi adatfelvételének elemzéséből.
A Közép-Európai Közvélemény-kutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG) 2014 áprilisában négy közép-európai országban végzett adatfelvételt arra vonatkozóan, hogy a megkérdezettek szerint az ukrajnai helyzet mennyire veszélyezteti az ország, valamint Európa biztonságát, illetve a világ békéjét.

Az ország biztonságával kapcsolatban Magyarországon a legkisebb az aggodalom (1. ábra). A lakosság tizede véli úgy, hogy az ukrajnai helyzet "egyáltalán nem veszélyezteti" Magyarország biztonságát (közel ugyanennyien vannak azok, akik szerint "nagyon veszélyezteti"), és valamivel több, mint harmaduk szerint "inkább veszélyezteti".

A csehországi eredmények sokban megegyeznek a magyar adatokkal, de azoknak az aránya, akik tartanak attól, hogy az ukrajnai helyzet "nagyon veszélyezteti" az ország biztonságát, majdnem duplája a magyarországi adatoknak.

A szlovákiai és a lengyelországi válaszok is hasonlítanak egymáshoz: mindkét országban kevesen gondolják úgy, hogy az ukrajnai helyzet "egyáltalán nem veszélyezteti" országuk biztonságát, és a válaszadók csupán negyede vélekedik úgy, hogy "inkább nem veszélyezteti". Mindkét országban, de különösen Lengyelországban magas azoknak az aránya, akik szerint "inkább veszélyezteti" a helyzet az országuk biztonságát. A "nagyon veszélyezteti" véleménnyel – a csehországiakkal azonosan – Szlovákiában és Lengyelországban is majd' minden hatodik megkérdezett ért egyet.

1. ábra: Mennyire veszélyezteti az ukrajnai helyzet az ország biztonságát? (%)
ábra

Európa biztonságával kapcsolatban kicsit másképpen alakulnak az adatok (2. ábra). A magyarok e tekintetben sem aggódnak. Lengyelországban és Szlovákiában viszonylag kevesen gondolják úgy, hogy az ukrajnai folyamatok veszélyeztetik Európa békéjét. Csehországban viszont sokkal többen aggódnak Európa, mint az ország biztonsága miatt.

2. ábra: Mennyire veszélyezteti az ukrajnai helyzet Európa biztonságát? (%)
ábra

Azzal kapcsolatban, hogy az ukrajnai helyzet mennyire veszélyezteti a világ békéjét, különböznek egymástól a leginkább a négy ország válaszadói (3. ábra). Legtöbben Magyarországon vannak azok, akik emiatt nem vagy alig aggódnak. Csehországban viszont a megkérdezettek közel kétharmada szerint az ukrajnai helyzet "inkább" vagy 'nagyon veszélyezteti" a világ békéjét.

3. ábra: Mennyire veszélyezteti az ukrajnai helyzet a világ békéjét? (%)
ábra

Szeitl Blanka (TÁRKI)