negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Év eleji gazdasági helyzetértékelés: a magyarok (növekvő mértékben) és a lengyelek optimistábbak voltak, mint a csehek és a szlovákok - derült ki egy négy országra kiterjedő februári kutatás alapján

2014 elején országuk jelenlegi gazdasági helyzetével a lengyelek voltak leginkább megelégedve, őket követték a magyarok, majd a csehek. Különösen a szlovákok bizonyultak elégedetlennek.
1. ábra Az ország gazdasági helyzetének megítélése négy közép-európai országban (2014. január/február, %)
ábra

Az ország gazdasági kilátásait tekintve hasonló a kép: a magyarok és a lengyelek optimisták, a szlovákok és a csehek pedig pesszimisták.

2. ábra Az ország gazdasági kilátásainak megítélése négy közép-európai országban (2014. január/február, %)
ábra

Látható továbbá, hogy a választások előszeleként a magyarok optimizmusa januárról februárra gyorsan nőtt, jelentősen megelőzve ezzel a lengyeleket.

Sik Endre - (TÁRKI)