negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A rendszerváltás megítélése Közép-Európában

A lengyelek a legelégedettebbek, a magyarok a legkevésbé elégedettebbek a rendszerváltással – derül ki egy négy országra kiterjedő februári kutatás alapján.
A Közép-Európai Közvélemény-kutató Társulás (CEORG) 2014 januárjában a rendszerváltás megítélésével kapcsolatban tett fel két kérdést Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában. Az első kérdés azt firtatta, hogy a négy ország lakosságának véleménye szerint összességében mennyire érte meg a rendszerváltás; a második kérdés pedig azt tudakolta, hogy a különböző országokban élő embereknek mennyivel lett jobb vagy rosszabb az élete a rendszerváltás után, mint amilyen annak előtte volt.

A Magyarországra vonatkozó adatokat a TÁRKI már korábban közölte, a következőkben a négy országra vonatkozó kutatási eredmények olvashatóak.

Lengyelországban gondolják magasan a legnagyobb arányban azt az emberek, hogy számukra megérte a rendszerváltás (a válaszadók közel háromnegyede véli úgy, hogy a rendszerváltás teljes mértékben megérte, vagy inkább megérte). Őket Csehország, majd Szlovákia lakosai követik, s messze lemaradnak tőlük a Magyarországon megkérdezettek.

1. ábra: Összességében mennyire érte meg a rendszerváltás? (%)
ábra

A 2. ábrán látható, hogy kevesen vannak azok, akik szerint a rendszerváltás nem hatott az emberek életére. Ebben az esetben is a lengyel lakosok körében vannak a legtöbben, akik szerint javult, s a legkevesebben, akik szerint romlott a helyzetük. A szlovákiai és a csehországi adatok elég hasonlóak: a lakosság nagyjából harmada egyaránt érzékelte a rendszerváltás hatását az emberek életére jobbnak, rosszabbnak és ugyanolyannak is.

2. ábra: Jobb vagy rosszabb lett az emberek élete a rendszerváltás óta? (%)
ábra

Magyarország adatai a másik három országéhoz képest ismét jóval sötétebb képet festenek a rendszerváltás megítélésével kapcsolatban.

Szeitl Blanka (TÁRKI)