negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A férfiak és a nők választási magatartása

A férfiak inkább mennek szavazni, ami a Jobbiknak kedvezhet – derül ki a TÁRKI 2012. november és 2013. október között végzett tizenegy adatfelvételének elemzéséből.

Az 1. ábra alapján látható, hogy az elmúlt egy évben a férfiak a nőknél mindvégig jobban hajlottak arra, hogy biztosan elmennek szavazni. 2012/2013 fordulójához képest a férfiak szavazási hajlandósága már a következő időszakban megnőtt, és azóta sem változott.

1. ábra: A szavazáson biztosan részt venni szándékozók aránya negyedévente nemenként (%)
ábra

Négy párt esetében vizsgáltuk a szimpatizánsok táborának alakulását a férfiak és a nők körében az elmúlt tizenkét hónapban (2. ábra). A Jobbik a teljes időszakban inkább a férfiak pártja, és ez a jelleg átmenetileg felerősödött a 2013. február–április közötti időszakban. A Fidesz-KDNP szimpatizánsainak táborában szembeötlő a változás: az első, még inkább „férfias” időszakhoz képest hamarosan túlsúlyba kerültek a női támogatók. Ezzel ellentétes pályát futott be az MSZP: szimpatizánsaik körében a férfiak aránya növekedett a nőkéhez képest. Az Együtt 2014-PM esetében csak az utolsó időszakban erősödött fel a nemek közötti különbség, mégpedig a nők javára.

2. ábra: A pártszimpátia eltérése negyedévente nemenként (a férfiak és a nők %-os arányának különbsége)
ábra

A pártszimpátia jellemzőit a három legnagyobb táborral rendelkező párt esetében nem és kor szerint vizsgálva (3. ábra) azt találjuk, hogy a Jobbik szimpatizánsai körében minden korcsoportban több a férfi, mint a nő, és ez különösen igaz a 23–42, illetve a 48–62 éves közöttiekre.

3. ábra A pártszimpátia eltérése nemenként és korcsoportonként (a férfiak és a nők %-os arányának különbsége)
ábra

A Fidesz-KDNP és az MSZP esetében a nemek közötti eltérés korcsoportonként változó, de míg az MSZP-szimpatizánsok körében ennek mértéke viszonylag kicsi, addig a Fidesz-KDNP esetében az ingadozás mértéke igen nagy: a nők Fidesz-KDNP iránti szimpátiája leginkább a 28–32 és a 58–62 évesek, a férfiaké a 43-47 évesek körében erős.

Sik Endre (TÁRKI)