negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Minden korban FIDESZ

Az elmúlt egy évben a legfiatalabbak voltak a legkevésbé (63%-uk), a legidősebbek a leginkább (77%-uk) biztosak abban, hogy vagy elmennek szavazni, vagy sem. A legfiatalabbak körében közel annyian vannak a szavazáson való részvételt tervezők, mint az attól távol maradni szándékozók, a szavazási hajlandóság a korral szinte folytonosan nő. Valamennyi korcsoportban a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb párt, az MSZP és a Jobbik a korfa két ellentétes oldalán népszerű – derül ki a TÁRKI 2012. november és 2013. október között végzett tizenegy adatfelvételének elemzéséből.

Az 1. ábra alapján látható, hogy az elmúlt egy évben a legfiatalabbak voltak a legkevésbé (63%-uk), a legidősebbek a leginkább (77%-uk) biztosak abban, hogy vagy elmennek szavazni, vagy sem. A határozottság a korral – 23 és 52 év között kissé ingadozva – nő, a szavazáson való részvételben vagy rész nem vételben biztosak aránya az 53 évesnél idősebb korcsoportokban rendre 70% felett van.

1. ábra A szavazáson biztosan résztvevők és biztosan részt nem vevők aránya korcsoportonként (2012. november és 2013. október között, %)
ábra

A szavazáson részt venni szándékozók aránya valamennyi korcsoportban magasabb, mint a távolmaradást tervezőké, de e kétféle szándék aránya nagyon eltérő korcsoportonként. A legfiatalabbak körében közel annyian vannak a szavazáson való részvételt tervezők, mint a nem tervezők, majd a szavazási hajlandóság szinte folytonosan nő a 63–67 éves korcsoportig, akik között a részt venni akarók már négyszer annyian vannak, mint a részt venni nem szándékozók. A 68 év feletti két korcsoportban erősen nő a szavazni nem akarók és enyhén csökken a szavazni akarók aránya.

Valamennyi korcsoportban a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb párt, ebben csak a 23–32 évesek két korcsoportja között mutatkozik némi ingadozás (2. ábra). Ez azzal függ össze, hogy a 23–27 évesekhez képest a 28–32 évesek között sokkal kisebb a Jobbik-szimpatizánsok aránya.

2. ábra A pártok szimpatizánsainak aránya korcsoportonként (2012. november és 2013. október között, %)
ábra

Az MSZP és a Jobbik tábora a 43–47 évesek esetében közel azonos nagyságú, az ennél fiatalabbak körében a Jobbik, az ennél idősebbek között az MSZP népszerűsége a nagyobb. E fordulóponthoz képest a Jobbik népszerűsége a kor előrehaladtával szinte folyamatosan csökken; az MSZP-é ennek tükörképe: míg a Jobbik tábora 68 éves kor felett szinte eltűnik, addig az MSZP népszerűsége majdhogynem fideszi magasságokba emelkedik.

Az Együtt 2014-PM népszerűsége enyhén görbülő haranggörbét mutat: a középkorúak (43–57 évesek) között a legmagasabb (12–13%). Az LMP tábora a kor növekedésével 7-8%-ról 1-2%-ra csökken, a DK-é enyhén nő a korral (1-2 %-ról 3-4%-ra).

Sik Endre (TÁRKI)