negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Indikátorfejlesztés a gazdasági, társadalmi, környezeti és az állam működésével kapcsolatos folyamatok monitorozására

A TÁRKI a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából, az Államreform Operatív Program (ÁROP) 1.1.10, A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása kiemelt projektje keretében indikátorfejlesztést és empirikus vizsgálatokat végzett. Az ÁROP 1.1.10. kiemelt projekt alapvető célja, hogy megteremtse a központi közigazgatásban a jogszabályalkotást segítő és a jogalkotói szándéknak megfelelő társadalmi, gazdasági, környezeti kimenetek, eredmények megvalósulását előremozdító szabályozási hatásvizsgálat (Regulatory Impact Assessment - RIA) kapacitásait és elterjessze e gyakorlatot a közigazgatás jogalkotási eljárásai során. A TÁRKI által megvalósított projekt két részprojektből állt.

Az első részprojekt azzal a céllal készült, hogy a hazai gazdasági, társadalmi, környezeti és az állam működésével kapcsolatos folyamatok alakulásának nyomon követésére alkalmas, átfogó indikátorrendszerre javaslatot tegyen. A javaslatnak kettős felhasználási lehetősége van: a hazai folyamatok monitorozása, értékelése és a szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, valamint – egyéb, elsősorban a különböző ágazati stratégiákhoz, programokhoz kapcsolódó indikátorrendszerekkel kiegészülve – a szakpolitikai döntéshozatal támogatása. A részprojekt megvalósításában részt vettek: Gábos András (TÁRKI, projektvezető), Nagy Katalin és Vakhal Péter (Kopint - TÁRKI) - Gazdaság, Monostori Judit (KSH Népesedéstudományi Kutatóintézet) - Társadalom, Valkó Gábor és Bóday Pál (Központi Statisztikai Hivatal) - Környezet, valamint Fábián Zoltán (TÁRKI) - Állam. Tóth István György (a TÁRKI vezérigazgatója) a Társadalmi indikátorok kidolgozásában vett részt. A javaslat összeállítását széleskörű szakértői egyeztetési folyamat kísérte A TÁRKI átfogó indikátorrendszerre vonatkozó javaslatának bemutatására sor került az ÁROP 1.1.10. kiemelt projekt 2013. október 29-én rendezett zárókonferenciáján. Az elhangzott előadás letölthető itt.

A másik részprojekt során két adatfelvételt bonyolítottunk le és az ezekhez kapcsolódó módszertani feladatokat végeztük el. Az egyik adatfelvétel 2000 háztartásra kiterjedően a tulajdonosi és tőkejövedelmek mérését végezte el úgy, hogy az ezen jövedelmek mögötti vagyonelemeket is igyekezett számba venni. A kisebb, 500 háztartást felölelő vizsgálat az legalsó jövedelmi tizedbe tartozó szegények körében zajlott és a jövedelmek mellett a kiadások felmérését is elvégezte. Mindkét felvételhez módszertani vizsgálatok tartoztak: a súlyozás, imputálás, összekapcsolhatóság problémáit vizsgáltuk. A részprojekt vezetője Szivós Péter, a TÁRKI ügyvezető igazgatója volt, a kérdőívek kidolgozásában és a módszertani vizsgálatokban részt vett Medgyesi Márton, a TÁRKI vezető kutatója. Az ő előadása letölthető itt.