negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Kötelező (-) váltás?

A gépjármű tulajdonosok majdnem fele, míg a mobil- és vezetékestelefon-használók közel negyede váltana szolgáltatót 2012-ben, derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet lakossági felméréséből.

A TÁRKI az elmúlt két évben havonta vizsgálja a közüzemi és telekommunikációs szolgáltatást valamint kötelező biztosítást igénybevevők számát és ezen belül azokét, akik szolgáltatót váltanának akkor, ha azt egyszerűen és könnyen megtehetnék.

Az általunk vizsgált szolgáltatásokat nagyjából ugyanannyian veszik igénybe hónapról hónapra, a vezetékes telefon kivételével, amit egyre kevesebben használunk. Míg 2010 utolsó negyedévében tízből hat magyarnak volt vezetékestelefon-előfizetése, addig idén év végén már csak a lakosság alig fele, 45 százaléka vette igénybe a szolgáltatást, főképp az idősebb korosztályokból. Az igénybevevők átlagéletkora (53 év) nyolc évvel haladja meg azokét, akik nem fizetnek elő vezetékes telefonra.

Mobiltelefont tíz felnőttből kilenc használ, és a vizsgált időszakban nem változott a felhasználók aránya. Az előfizetők a fiatalabb korosztályokból kerülnek ki, az átlagéletkor körükben 46 év, míg azok, akik nem használnak mobiltelefont, átlagosan majdnem húsz évvel idősebbek (65 év).

A fenti szolgáltatások közül a legtöbben (tízből négyen) kötelező felelősségbiztosítást váltanának, ha azt könnyen megtehetnék. A biztosítóváltási szándékokból kirajzolódó trend alapján év végén nő meg a váltási hajlandóság, ekkor minden második autós váltana biztosítót, ami a december végi1 biztosítóváltási lehetőségből következik2.

A vizsgált időszakban lassan, de folyamatosan csökken a vezetékestelefon-szolgáltatót váltani szándékozók aránya, idén minden ötödik előfizető váltana szemben a két évvel ezelőtti helyzettel, amikor még minden negyedik előfizető cserélte volna le szolgáltatóját. Mivel a legelégedetlenebbek mondják le előfizetésüket elsőként, ezért az előfizetői létszám csökkenéssel párhuzamosan csökken a váltani szándékozók aránya. A mobiltelefont használók közül nagyjából minden ötödik felhasználó cserélné le szolgáltatóját.

Az áramszolgáltató váltási szándék időben nem, ám területileg annál nagyobb eltéréseket mutat. A magyarok egynegyede cserélné le szolgáltatóját, ám a közép- és dél-dunántúliak az átlagosnál elégedetlenebbek, mert közül már minden harmadik tenne így.


ábra
Azon felhasználók aránya, akik szolgáltatót váltanának, ha azt könnyen és gyorsan megtehetnék. (Forrás: TÁRKI Omnibusz 2010-2012)

1A 2012. decemberi adatok december végén állnak majd rendelkezésre, ekkor tudjuk a trendeket elemezni.
2A 2010. január elsejéig megkötött szerződések esetén.

Szalai Boglárka, TÁRKI Zrt.