negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Visegrádi négyek: Közép-Európa óvatos optimizmusa

Bár a magyarok értékelik a legrosszabbnak ország gazdasági helyzetét és saját anyagi helyzetüket egyaránt a visegrádi országok lakosai közül, a következő egy éven belül várható változások tekintetében a másik három országhoz jóval közelebb állunk azáltal, hogy a négy ország lakosai egyaránt kevéssé bizakodóan tekintenek a következő egy év gazdasági változásai elé – derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group, Közép-Európai Véleménykutató Intézetek Csoportja) kutatási együttműködés keretében készült legfrissebb TÁRKI-kutatásból.

Ahogy arra korábbi cikkünkben utaltunk, a magyarok látják a legborúsabban az országuk gazdasági helyzetét és saját anyagi helyzetüket egyaránt a négy visegrádi ország lakosai közül. Ugyanakkor ami az elkövetkezendő egy évre vonatkozó várakozásokat illeti, mind a gazdaság, mind pedig a személyes anyagiak tekintetében jóval közelebb áll egymáshoz a négy ország lakosainak véleménye, mint a helyzetértékelés kapcsán, bár továbbra is a lengyelek a legoptimistábbak (14%-uk vár javulást). Habár a magyarok érzékelték a legrosszabbnak országuk gazdasági helyzetét, lényegében a vezető lengyelekkel egy szinten mi vagyunk a legoptimistábbak az egy éven belül várható gazdasági változások tekintetében, de ez a derűlátás még így is csak a társadalom egy szűkebb csoportjára (13%) jellemző. A magyarok az ország gazdasági (közel)jövőjére vonatkozó kérdésben az elmúlt években amúgy is a leginkább derűlátónak számítottak a visegrádi országok között, ám ez az egyébként alacsony szintű optimizmus minden országban, így nálunk is csökkent az elmúlt egy évben. (1. ábra)

1. ábra Az ország egy éven belül várható gazdasági kilátásait jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya a visegrádi országokban, 2004-2012 (%)

ábra
Forrás: CEORG – TÁRKI, országonként 1000 fős reprezentatív mintán. 2009-ben Szlovákiában nem volt kutatás.

A saját anyagi kilátások kapcsán „hagyományosan” alig van különbség az egyes országok között, és bár megint csak a lengyelek tekintenek a leginkább pozitívan a jövőbe, csupán 15%-uk gondolja úgy, hogy egy év múlva a jelenleginél jobban vagy sokkal jobban fog élni. A magyarok újra csak a sor végén találhatók: csupán 8%-uk várja anyagi helyzete javulását a következő 12 hónapban, ami egy két éve kezdődött lefelé szálló trend újabb állomása is egyben. (2. ábra)

2. ábra A saját anyagi helyzetük tekintetében a következő 12 hónapban várható kilátásaikat jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya a visegrádi országokban, 2004- 2012 (%)

ábra
Forrás: CEORG – TÁRKI, országonként 1000 fős reprezentatív mintán. 2009-ben Szlovákiában nem volt kutatás.

Bernát Anikó - TÁRKI Zrt.