negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Fekete-fehér, igen-nem: a lakosság véleménye a származásalapú bűnügyi nyilvántartásról szóló javaslatról

A magyarok fele, ezen belül is inkább az idősebb, alacsonyabb iskolai végzettségű, kistelepüléseken élő, észak-alföldi lakosok, és nem meglepő módon a Jobbik-szavazók támogatnák a Jobbik nemrég nyilvánosságra hozott törvénytervezetét, miszerint a bűnelkövetők – objektív és egyértelmű módon szinte meghatározhatatlan – etnikai hovatartozását is vezetni kellene a nyilvántartásokban – derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011. tavaszi vizsgálatából.

A TÁRKI 2011 tavaszán végzett kutatása szerint tízből öt magyar egyetért azzal, hogy létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az elkövetők faji hovatartozását is számon tartják. Az eredmények szerint a megkérdezettek közel negyede (23%) teljes mértékben, további majdnem harmada (31%) inkább támogatja ezt a javaslatot.

Ennél is fontosabb, hogy a Jobbiknak ezzel a témával olyan társadalmi csoportokat sikerül inkább megszólítania, melyek – a közhiedelemmel ellentétben – nem tartoznak a Jobbik-szavazók „keménymagjához”, és a lakosságon belüli arányaikhoz képest átlagon aluli arányban vannak a Jobbik-szimpatizánsok között. Általában ugyanezek a csoportok azok, amelyek körében a rendpártiság a különböző közvélemény-kutatási eredmények szerint jellemzően fontos értékkel bír.

Mennyire ért Ön egyet ezzel az állítással, hogy létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az elkövetők faji hovatartozását is számon tartják? (inkább vagy teljes mértékben egyetértők aránya, százalék)

ábra
A különböző szavazói csoportok között sem mutatkozik nagyon éles különbség a javaslattal kapcsolatos véleményekben: minden szavazói csoportban a válaszadók lényegében fele inkább vagy teljes mértékben fogadókész a javaslat alapötletére.

Mennyire ért Ön egyet ezzel az állítással: Létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az elkövetők faji hovatartozását is számon tartják. (szavazói csoportok szerint, százalék)

ábra
Gregor Anikó (ELTE)