negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2012.07.25.

TÁRKI: Mélyponton a választói érdeklődés

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet havi rendszeres pártpreferencia-kutatása júliusban az elmúlt egy év legalacsonyabb választási aktivitását mérte: a választóknak már csak kevesebb, mint a fele rendelkezik valamilyen pártpreferenciával és alig több, mint negyede tekinti magát biztos szavazónak. Az elmúlt egy hónapot leginkább a változatlanság jellemzi, kicsit hosszabb időtávban vizsgálva azonban érdekes, hogy a májusban még egymáshoz nagyon közel álló két párt újra távolodott egymástól.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás alapján júliusban az előző hónaphoz képest lényegében nem változott a Fidesz-KDNP és az MSZP támogatottsága, de a hosszabb távú trendeket figyelve, az elmúlt pár hónap eredményei alapján már kicsit más kép rajzolódik ki. Míg májusban a kormánypártok és a szocialisták támogatottsága az elmúlt években nem tapasztalt szinten közelítette meg egymást, addig az előző két hónap során újra kinyílt az olló a két párt között, ami mögött az MSZP támogatottságának kismértékű csökkenése és a Fidesz-KDNP-vel szimpatizálók részesedésének stagnálása áll. A többi parlamenti párt támogatottsága szintén változatlan. Ugyanakkor továbbra se a pártok szimpatizánsai, hanem a pártok közül választani nem tudó vagy a szimpátiáját el nem áruló választópolgárok alkotják a legjelentősebb csoportot, sőt arányuk az elmúlt hónapban még kissé nőtt is, így a bizonytalan és titkolózó választók aránya újra a csúcson van.


Ami az e havi eredményeket illeti, a FIDESZ-KDNP támogatottsága a teljes népességen belül június után júliusban is 18%, míg a szocialista párté 14%-ról 12%-ra változott. A pártpreferenciájukat tekintve bizonytalanok vagy azt el nem árulók aránya viszont 48%-ról 52%-ra nőtt az elmúlt egy hónap alatt. A pártválasztók körében a FIDESZ-KDNP támogatottsága 36%-ról 38%-ra, az MSZP-é pedig 27%-ról 25%-ra módosult.


A többi parlamenti párt népszerűsége is lényegében változatlan: júniusban a Jobbik a teljes népesség 11%-ának bizalmát élvezte, ami júliusban 10%-on áll, a pártválasztók körében pedig mindkét hónapban 22%-os a támogatottságuk. Az LMP a teljes népességen belül júniusban és júliusban egyaránt 5%-ot, a pártválasztók körében 10%-ot ért el. A Demokratikus Koalíció szavazói a teljes népességen belül mindkét hónapban 2%-ot, a pártválasztók körében pedig 3%-ot tesznek ki.

A kutatás adatfelvétele 2012. július 12. és 17. között zajlott.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás