negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Toleránsabbá tesz a külföldi ismerős

Akinek van kínai, arab vagy afrikai ismerőse, az elfogadóbb a láthatóan más külföldi csoportokkal kapcsolatban - derül ki a Tárki 2011-ben lekérdezett „Migráns esélyek és tapasztalatok” című, az Európai Integrációs Alapból finanszírozott kutatásából.
Az idegenek és a másság elutasításával foglalkozó elméletek szerint a kisebbségek elutasítása szokatlantól, az idegentől való félelmen, illetve ismerethiányon alapul, amelyet az ismertség feloldhat, vagy legalábbis csökkenthet. 2011-es kutatásunkban azt vizsgáltuk, toleránsabb-e a bevándorlókkal az, akinek van olyan bevándorló ismerőse, aki „láthatóan más”, mint a környezete.

Az 1. ábra szerint a felnőtt magyarok alkotta reprezentatív mintában a megkérdezettek közül az általunk vizsgált külföldi csoportokból a legtöbben kínai ismerőssel rendelkeznek (minden negyedik megkérdezettnek van kínai ismerőse), míg a legkevesebben afrikait ismernek: tíz válaszadóból egy ismer valamely afrikai országból érkezett bevándorlót. Arab ismerőse minden ötödik válaszadónak volt. Ezek az arányok nagyon magasak az országban élő és területileg Budapestre és néhány nagyvárosra koncentrálódó bevándorlók valós számához képest. A migráns csoportok ismertségének magas arányából arra következtethetünk, hogy a válaszadók vélhetően nagyon laza, tág ismerősi körükön belül értelmezték a kérdést.

1. ábra Van-e afrikai, arab, kínai ismerőse? (százalékban)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2011. április-június, N=3035. Az adatfelvétel az Európai Integrációs Alap támogatásával készült az EIA/2010/3.1.5.3. számú "Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarországon" című projekt keretében. A projektről bővebb információ a projekt aloldalán található.


A külföldi ismerősök száma összefügg a kérdezett iskolai végzettségével, korával, valamint település típusával. Az iskolázottság növeli, a kor pedig csökkenti annak valószínűségét, hogy az ismerősök körében találunk külföldit. A településtípus is meghatározza a külföldi ismerős létét: míg a községekben lakók mindössze egynegyede rendelkezik külföldi ismerőssel, addig a fővárosiak több mint fele ismer legalább egy arab, kínai vagy afrikai származású bevándorlót.

A 2. ábra arra utal, hogy akinek van külföldi ismerőse, az elfogadóbb az adott a kisebbségi csoporttal szemben. Az arab ismerőssel rendelkezők egyharmada családtagnak, kollégának és szomszédnak is elfogadna egy arab bevándorlót, míg akinek nincsen, azok között csak 15 százalék az elfogadók aránya. A kínai ismerőssel rendelkezők körében is 13 százalékponttal magasabb azok aránya, akik elfogadnának egy kínait akár családtagként azokhoz képest, akik nem ismernek kínait. Az afrikaiaknál még ennél is nagyobb arányban, 22 százalékponttal növeli az elfogadást az ismerős léte.

2. ábra: A láthatóan más külföldiekkel kapcsolatban érzékelt társadalmi távolság az arab, afrikai, kínai ismerősök megléte szerint (százalékban)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz, 2011. április-június, N=2506. Az adatfelvétel az Európai Integrációs Alap támogatásával készült az EIA/2010/3.1.5.3. számú "Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarországon" című projekt keretében. A projektről bővebb információ a projekt aloldalán található.


Simonovits Bori - Szalai Boglárka, Tárki. Zrt.