negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Amikor nincs semmi a fa alatt

A magyar háztartások közel kétharmada kevesebb, mint 20 ezer forintot szán karácsonyi ajándékra idén. Sőt, minden hetedik háztartás úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem költ pénzt ajándékra – derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet decemberi kutatásából.
A magyar háztartások hetede (14%) semennyit nem költ karácsonyi ajándékra idén, azaz vagy egyáltalán nem ajándékoz semmit, vagy legalább is semmi olyat, ami pénzbe kerül. A háztartások negyede 10 ezer forintnál kevesebbet, további negyede pedig 11-20 ezer forint közötti összeget költ karácsonyi ajándékokra, azaz összességében háromból két magyar háztartatás legfeljebb 20 ezer forintból gazdálkodik e téren idén.

Mennyit költ az Önök háztartása idén a karácsonyi ajándékokra?
ábra

Az átlagosnál (14%) sokkal magasabb a karácsonyi ajándékot nem vásárolók aránya azok körében, akik állandó megélhetési problémákkal küszködnek, illetve közüzemi díjhátralékuk van, körükben ugyanis 35% illetve 31% az ajándékra egyáltalán nem költők aránya. De a magányosság is szorosan összekapcsolódik a karácsonyi vásárlás hiányával: azok körében, akikhez ritkán jönnek vendégségbe, illetve akik maguk sem nagyon járnak vendégségbe 33% illetve 35% azok aránya, akik egyáltalán nem vesznek karácsonyi ajándékot.

A szegénység és magányosság természetesen nem azonos eséllyel van jelen a társadalom különböző csoportjaiban. Ezért nem meglepő, hogy a karácsonyi ajándék vásárlása az átlagosnál ritkább a munkanélküliek és a nyugdíjasok körében (29% és 22%-uk nem vesz karácsonyi ajándékot). A karácsonyi ajándékot nem vásárlók aránya az iskolai végzettség növekedésével csökken.

A karácsonyi ajándékot nem vásárlók aránya iskolai végzettség szerint (%)
ábra

A tavalyi karácsonyhoz képest idén minden második megkérdezett (50%) kevesebbet fog költeni karácsonyi ajándékra, és csupán 4%-nyian tervezik azt, hogy többet költenek ebben az évben. Az idén kevesebb ajándékot vásárlók aránya a rossz anyagi körülmények között élők körében magasabb az átlagosnál. Ugyanakkor a karácsonyi ajándékra fordított összeg változása nem függ össze a magányossággal, vélhetőleg azért, mert akik az idén nem vesznek ajándékot karácsonyra, már tavaly sem tudtak kit megajándékozni.

Sik Endre, TÁRKI Zrt.